Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning handlar om att använda bästa tillgängliga kunskap i varje möte mellan patienten och professionen, och att systematiskt utveckla, dela och omsätta ny kunskap.

Sveriges regioner har sedan 2018 ett gemensamt nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård som handlar om en gemensam utveckling för en mer kunskapsbaserad, säker, personcentrerad, jämlik, tillgänglig och effektiv vård. Kunskapsstyrning är ett av flera verktyg som används för att göra en bra vård ännu bättre. Enkelt uttryckt är målet med kunskapsstyrning att alltid använda bästa tillgängliga kunskap.

Genom att utveckla arbetssätt i samarbete krokar regioner arm med varandra, med kommuner, patient- och professionsföreningar, nationella myndigheter och forskarsamhället. Samarbetet tydliggör också vårdens och patientens gemensamma utvecklingsarbete för att skapa rätt vård och behandling för varje enskild individ.

I Västernorrland finns en struktur beslutad för systematiskt arbete med kunskapsstyrning där regionen och länets kommuner samverkar när båda huvudmän berörs av olika förändringsarbeten och utveckling av insatser till patienter och brukare. Kunskapsstyrningsstrukturen består av Lokala programområden (LPO) som leder kunskapsutvecklingen inom sitt diagnosområde baserat på den nationella utvecklingen. I flera av de lokala programområdena samverkar region och kommuner kring kunskapsutvecklingen och kvalitetsutvecklingen av insatser i Västernorrland, detta arbete länkas dessutom samman med det samverkansarbete som sker inom HälSam strukturen.

Till samverkan kommuner och region (rvn.se)

För att systematiskt kunna arbeta med gemensamma insatser så har regionen och kommuner i samverkan tagit fram en process för beredning, beslut och implementering av kunskapsstöd med gemensamma insatser.

Länsgemensam process för beredning beslut och beredning av kunskapsstöd (pdf)

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKR)

Film om kunskapsstyrning

Vad är kunskapsstyrning? I en kort film beskrivs hur regioner och partners, som exempelvis myndigheter och kommuner, kan arbeta resurseffektivt samtidigt som det förenklar för ledning att leda, utveckla och prioritera verksamheten. Vården ska utgå från bästa tillgängliga kunskap i form av kliniska kunskapsstöd.

I filmen medverkar patienten och patientforskaren Sara Riggare. 

Om kunskapsstyrning (SKR)

Frågor om kunskapsstyrning

För frågor eller synpunkter gällande kunskapsstyrning i Region Västernorrland, kontakta kunskapsstyrning@rvn.se.


Tillbaka till toppen