LOL och LOF - ersättningsetableringar

Två lagar och förordningar bestämmer vårdgivarnas uppdrag och ersättning som handläggs av regionen:

  • LOL, lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651) med förordning (1194:1121)
  • LOF, lagen om ersättning för fysioterapi (1993:1652) med förordning (1994:1120)

Det är en god hjälp att läsa lagarna och förordningarna: 

LOL, lagen om läkarvårdsersättning

LOL, författning läkarvårdsersättning

LOF, lagen om ersättning för fysioterapi

LOF, författning ersättning för fysioterapi

Om du inte hittar det du söker kan du skicka dina frågor till handläggare inom Vårdval:

Anna Öhman, anna.ohman@rvn.se

Aktuella listor över ersättningsetableringar

se under Vård & hälsa, rvn.se:

Aktuella ersättningsetableringar inom LOL - privata läkare

Aktuella ersättningsetableringar inom LOF - privata sjukgymnaster


Tillbaka till toppen