Vårdval Västernorrland - primärvård

Fritt val innebär att alla har rätt att själv välja den vårdgivare som regionen godkänt och tecknat överenskommelse/avtal inom ramen för lagen (2008:963) om valfrihetssystem (LOV).

Valfrihetswebben - Upphandlingsmyndigheten

Vårdval Västernorrland gäller:

Primärvård: 

att fritt välja offentlig eller privat vårdcentral/hälsocentral.

Ansvar för vårdvalet Västernorrland

Den enhet inom regionen som ansvarar för vårdvalet finns inom Regionledningsförvaltningen under Område Hälso- och sjukvård och heter Vårdval Västernorrland.

Blanketter - särskilda ersättningar

Blanketter för särskilda ersättningar finns på regionens intranätet. 

Blanketter för ersättning ST-läkare

Övriga blanketter för särskild ersättning 

Blanketter - listning

Listningsblankett (pdf)

Listningsblankett engelska (pdf)


Tillbaka till toppen