Att studera på folkhögskola

Att studera på en folkhögskola är inte som att studera på en vanlig skola, i positiv bemärkelse. Folkhögskolan är en vuxenutbildning som erbjuder en flexibel skolform, där ditt deltagande och din personliga utveckling är viktigare än prov och läxor. Kanske är det just detta som gör att många, flera år senare, säger: "det här var den bästa tiden i mitt liv".

Flexibilitet och frihet

Folkhögskolan är en fri och flexibel skolform där kursdeltagare och lärare gemensamt utformar utbildningen. Folkhögskolan är dessutom en skolform som är fri och frivillig. Hit kommer man för att skaffa sig kompetens och behörighet för högre studier, för att fördjupa ett intresse man har inom exempelvis musik, konst och pedagogik eller för att läsa en yrkesutbildning.

Studieomdöme istället för betyg 

Du som studerar på Allmän kurs på folkhögskola, får ett studieomdöme i slutet av varje läsår. Vid avslutad kurs får du även ett behörighetsintyg som visar vilka ämnen du uppnått behörighet i. När du ska söka högskole- eller universitetsutbildning, gör du det med ditt studieomdöme och behörighetsintyg, via den så kallade folkhögskolekvoten (BF). Har du läst en särskild kurs eller en yrkesutbildning får du istället ett kursintyg vid godkänd avslutad kurs.

Serviceavgift

All undervisning på folkhögskolan är kostnadsfri. Du betalar en obligatorisk läsårsbaserad serviceavgift varje termin, där avgiften kan skilja sig åt beroende på vilken kurs du läser. Serviceavgiften för de olika kurserna finns specificerad på varje kurshemsida. Serviceavgiften avser bland annat förbrukningsmaterial, visst studiematerial, kopior samt försäkring.

Deltagande viktigare än prov

På folkhögskolan är ditt deltagande på lektionerna är viktigare än att vi har prov och läxor. Faktum är att när vi sätter ett studieomdöme på dig utgår vi inte bara från hur du utvecklats och presterat i dina studier utan vi tittar också på din sociala förmåga, din ambition, uthållighet samt förmåga att organisera dina egna  studier.

Internat

Internat betyder att du kan bo på skolan. På Ålsta folkhögskola i Fränsta erbjuder vi internat, där du mot en internatavgift kan bo tillsammans med andra kursdeltagare. Bor du på internatet blir hela dygnet folkhögskola. Du äter på skolan, har dina lektioner där och umgås med dina vänner vardag som helgdag. Att bo på internat ger dig också möjligheten att leva på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars. Du slipper också bekymra dig över att leta studentrum och du har alltid nära till skolan.

Stärkt självkänsla

Folkhögskoletiden handlar om mycket mer än de faktiska studierna. Gemenskapen och samtalen gör att du lär dig på ett personligt plan, inte bara för att klara av kursen. Det ger dig en chans att påverka ditt liv, kanske i en ny riktning. På folkhögskolan är du en del av ett större sammanhang och ditt bidrag är viktigt.

Studera med funktionsvariation

Vi erbjuder alla våra deltagare möjlighet att studera på lika villkor. Vi arbetar aktivt med att i möjligaste mån individanpassa undervisningen utifrån varje deltagares behov och förutsättningar. På en folkhögskola finns en plats för alla.

Studiestöd (CSN)

De allra flesta av våra kurser är studiestödsberättigade, information om detta hittar du på respektive kurshemsida. Du söker själv studiemedel och lån från CSN. Det är också CSN som beslutar om du har rätt till att få studiestöd. All information om hur du söker och vilka villkor det ställer på dig och dina studier kan du läsa om på CSN:s webbplats (www.csn.se).


Tillbaka till toppen