Vår organisation

Region Västernorrland är huvudman för tre folkhögskolor i länet. Ålsta folkhögskola med verksamhet i Fränsta och Sundsvall, Hola folkhögskola med verksamhet i Prästmon och Sollefteå samt Örnsköldsviks folkhögskola i Örnsköldsvik.

Region Västernorrland

Region Västernorrland är en politiskt styrd organisation och regionfullmäktige har det yttersta ansvaret för regionens verksamhet och inriktning. Beslutsrätt delegeras av fullmäktige till regionsstyrelsen och andra nämnder som i sin tur kan vidaredelegera den.

Region Västernorrlands verksamhet regleras genom de lagar och förordningar som styr offentlig förvaltning i Sverige. Förutom de nationella styrdokumenten finns lokala dokument som reglerar arbetet inom regionen. På en övergripande nivå fastställs dessa styrdokument av regionfullmäktige.

Regional utveckling

Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård samt tandvård regionens tre kärnverksamheter. Förvaltningen Regional utveckling ansvarar för verksamhetsområdena kultur och bildning, tillväxt, kollektivtrafik och infrastruktur, miljö och hållbarhet, folkhälsa samt internationellt samarbete.

Kultur och bildning

Kultur och bildning är det verksamhetsområde inom Regional utveckling som Regionens tre folkhögskolor tillhör. Kultur- och bildningsverksamheten har en verksamhetschef och varje folkhögskola har i sin tur en rektor som ansvarar för den dagliga verksamheten. Folkhögskoleverksamheterna styrs ytterst av nämnden för hållbar utveckling.

Läs mer om Regional utveckling


Tillbaka till toppen