Björn Eriksson - lärare musikproduktion
Kursansvarig Musikproduktion och ljudteknik/Studiomusiker/Spelmusik
Tel: 0612 856 89
E-post: bjorn.eriksson@hola.se

Ellinor Berglund - lärare musikalstudion
E-post: ellinor.bergslund@hola.se

Ida Stenered - elevassistent
Tel: 072 22 83 585
E-post: ida.stenered@hola.se

Jonas Olofsson - lärare spelmusikprofil
Tel: 070 348 04 78
E-post: jonas.olofsson@hola.se

Linda Ellegaard Nordström - kursansvarig ekobruk
Tel: 0612 856 06
E-post: linda.nordstrom@hola.se

Magnus Engqvist – lärare musikalstudion
Kursansvarig musikalstudion
Tel: 0730 53 88 48
E-post: magnus.engqvist@hola.se

Maria Lönnberg - lärare etableringskurs
Kursansvarig Etableringskurs
Tel: 072 506 50 58
E-post: maria.lonnberg@hola.se

Martha Widén - lärare musikalstudion
Tel: 073 650 52 78
E-post: martha.widen@hola.se

Monika Sundström - lärare ekobruk
Tel: 070 303 29 20
E-post: monika.sundstrom@hola.se

Putte Roos – lärare behandlingsassistent
Kursansvarig behandlingsassistent
Tel: 0612 856 11
E-post: putte.roos@hola.se

Patrik Eriksson - elevassistent
Tel: 070 204 89 54
E-post: patrik.eriksson@hola.se

Carina Vidmark - lärare svenska och religion
Kursansvarig SVA
Tel: 070 230 91 33
E-post: carina.vidmark@hola.se

Mats Eriksson - lärare allmän kurs
Kursansvarig allmän kurs, allmän kurs distans, studievägledare
Tel: 0612 856 08
E-post: mats.eriksson@hola.se

Daniel Jonsson - lärare studiomusikerprofilen
E-post: daniel.jonsson@hola.se

Ida Kjellholm - lärare läkeväxter
E-post: ida.kjellholm@hola.se

Mina Widding - skrivpedagog
Tel: 073 069 30 31
E-post: mina.widding@hola.se

Ann-Katrin Hedin - lärare allmän kurs
Tel: 0612 856 07
E-post: ann-katrin.hedin@hola.se

Prästmon/Sollefteå

Daniel Hellman - lärare allmän kurs
Tel: 072 544 82 85
E-post: daniel.hellman@hola.se

Marie Buhr – lärare allmän kurs
Tel: 076 895 44 71
E-post: marie.buhr@hola.se

Roger Jacobsson - lärare behandlingsassistent/allmän kurs
Tel: 072 558 78 68
E-post: roger.jacobsson@hola.se

Khozama Amer - lärare allmän kurs

E-post: khozama.amer@hola.se

Åke Walberg - lärare
Tel: 073 096 19 95
E-post: ake.walberg@hola.se

Sollefteå

Anki Vestman - elevassistent och lärare i språkligt stöd
Tel: 072 451 63 33
E-post: anki.vestman@hola.se

Ruth Eberhardson - lärare allmän kurs och SMF
Tel: 072 208 62 76
E-post: ruth.eberhardson@hola.se

Urban Lööw - lärare allmän kurs
Tel: 072 451 62 19
E-post: urban.loow@hola.se

Tapio Liimatainen - allt i allo
Tel: 073 077 26 42
E-post: tapio.liimatainen@hola.se