Några studenter sitter vid en skolbänk och studerar..

Allmän kurs gymnasienivå

Välkommen till Allmän kurs på gymnasienivå på Hola folkhögskola!

Hos oss får du möjlighet att läsa in gymnasieämnen och uppnå behörighet för yrkeshögskola, universitet och högskola. Varaktigheten på dina studier hos oss anpassas efter din tidigare skolgång och yrkeserfarenhet och varierar därför mellan ett och tre år. För att ansöka till kursen krävs motsvarande kunskaper på grundskolenivå.

Ämnen

I våra kurser på gymnasienivå inkluderas ämnen som;

  • Svenska 1, 2, 3
  • Engelska 5, 6
  • Matematik 1a,1b,1c, 2a,2b,2c, 3b,3c, 4
  • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b
  • Historia 1a1, 1a2, 1b
  • Religion 1
  • Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b

I vissa av dessa kurser har du även möjlighet att läsa fortsättningskurser, beroende på ditt intresse och utrymme i din studieplan. När du har nått lägsta godkända nivå i ett ämne eller kurs, erhåller du ämnesbehörighet. 

På Hola betonar vi inte bara akademiska ämnen utan också betydelsen av aktiviteter utanför skolplanen. Vi arrangerar därför gemensamma temadagar, föreläsningar och andra aktiviteter på skolan som du förväntas delta i. Ditt deltagande i dessa aktiviteter räknas även dem in i ditt studieomdöme, som du får av oss vid avslutad skolgång. Detta omdöme, tillsammans med dina ämnesbehörigheter, ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola.

Hos oss är din utbildning och ditt engagemang nyckeln till framtida framgång!


Tillbaka till toppen