Kursplan - Ekobruk år 2

Preliminär kursplan Ekobruk år 2, 2021-2022

Namn

Ekobruk år 2

Målgrupp

Själv- och tillsammanshushållare i stan och på landet som gått grundkursen ekobruk på Hola eller motsvarande kurs, och nu vill gå vidare med breddning, fördjupning och viss repetition för att befästa ny kunskap.

Deltagarantal

12- 20 personer

Omfattning

50 % studietakt. Distanskurs med tio tredagarsträffar. Första träffen i augusti, sista i juni. Träffarna är från måndag till onsdag. 38 veckor.

Kurstider läsåret 2021-2022

20 augusti 2021 – 21 december 2021

13 januari 2022 – 8 juni 2022                                                                                               

Ansökan

Kursen är öppen för ansökan så länge det finns platser kvar. Till ansökan bifogas ett personligt brev där den sökande berättar om sig själv och varför en vill gå Ekobruk år 2. Det personliga brevet är obligatoriskt!

Serviceavgift

850 kr per termin, för resor under träffarna, visst material och elevförsäkring. Totalt 1700 kr under läsåret.

Kursinnehåll och upplägg

Syftet med kursen är att ge kursdeltagare som redan gått ekobruk (”grundkursen”), eller motsvarande, möjlighet att tillsammans med andra fortsätta sin läroprocess kring själv- och tillsammanshushållning. Kursens innehåll fokuserar på tre aspekter; breddning, fördjupning och repetition av vissa moment. Det konkreta innehållet kommer att formas i dialog med kursdeltagarna, vilket innebär att kursdeltagarens delaktighet i, och även ansvar för, kursinnehållet är större än under år 1 på ekobruk.

Innehållet följer till stor del årstiderna. De tio tredagarsträffarna utgår från Hola folkhögskola. Träffarna innehåller studiebesök, föreläsningar, praktiska övningar, grupprocess, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Kommunikation mellan träffarna via en webbplattform. Mellan träffarna sker egen praktik, litteraturstudier och videomöten med gruppsamtal och/eller föreläsningar.

Exempel på kursinnehåll för breddning och fördjupning är livsmedelsförädling, perenna ätbara växter/skogsträdgård, att bygga hållbara sociala relationer och samarbeten, byggnadsvård, permakultur, regenerativt jordbruk, agroforestry, biologisk mångfald i skogen och trädgården, kontinuitetsskogsbruk, ekofilosofi, hantverk, återbruk, och förståelse av ekosystemprocesser.

Datum och exempel på innehåll för träffarna läsåret 2020-2021

Innehållet på de olika träffarna formas genom samtal och dialog i deltagargruppen, texten nedan är endast ett första utkast. Obs, alla datum för träffarna ligger fast.  

Höstterminen 2021

20-22 augusti

Introduktion och planering. Repetition slåtter, lieslipning, knackelie. Redskapsvård; slipa din sekatör, yxa eller kniv. Biologisk mångfald i trädgården och perenna ätbara växter. 

10-12 september 

Biologisk mångfald i skogen. Kontinuitetsskogsbruk. Höns som betesdjur och att bli självförsörjande på hönsfoder. 

1-3 oktober 

Hantverk. Regenerativt jordbruk. Workshop permakultur. Livsmedelsförädling: fermenterade drycker. Djur för självhushåll. 

12-14 november 

Livsmedelsförädling; att tillverka korv på kött och/eller vegetariska råvaror. Agroforestry.  

10-12 december

Hantverk, återbruk och reparationer. Förståelse av ekosystemprocesser. Permakulturdesign av gård/plats/sammanhang. Fördjupning skogsträdgård. 

Vårterminen 2022 

21-23 januari

Livsmedelsförädling; fördjupning och repetition mejeri. Att bygga hållbara sociala relationer och samarbeten. Odlingsplanering och växtföljd. 

25-27 februari  

Livsmedelsförädling; fördjupning bakning. Fröbyte. Ekofilosofi. 

1-3 april 

Ekofilosofi. Permakultur. Workshop förståelse av ekosystemprocesser. Fördjupning vilda och tama pollinerare.  

6-8 maj 

Fördjupning: olika varianter, tips och trixs för växthus. Byggnadsvård. 

3 -5 juni 

Eventuellt studieresa. Plantbyte. 

Exempel på litteratur

”Skogsträdgården; odla ätbart överallt”, Phillip Weiss, Annevi Sjöberg.

”Lätt att odla naturligt: hur du lyckas med ekologiska odlingar med hjälp av permakultur”, Eva Persson.

”Mathantverk; så gör mathantverkaren, gör det själv”, Eldrimner.

Ett flertal artiklar kommer att delas som pdf.

Ett ekobruk-bibliotek finns i klassrummet. Böckerna där kan lånas för läsning under träffarna, men får inte lämna Hola folkhögskola.

Kontaktinformation till kursansvarig

Linda Ellegaard Nordström

E-postadress: linda.nordstrom@rvn.se

Telefonnummer: 0612-856 06


Tillbaka till toppen