En kvinna sitter bredvid en man och håller en hand på hans axel medan han gör en uppgiven gest med händerna framför ansiktet.

Behandlingspedagog

En utvecklande 2-årig yrkeskurs för dig som är intresserad av beroendeproblematik och socialt behandlingsarbete.

Denna kurs passar dig som vill arbeta med människor i socialt utsatta situationer. Exempel på arbete kan vara behandlingshem, inom öppenvård, socialpsykiatrin, kriminalvården, elever med särskilda behov, ensamkommande flyktingar eller annan stödverksamhet.

I utbildningen kommer du även att få arbeta med dig själv för att stärka din personliga utveckling och få en bättre självkännedom. Vi värnar om hela människan, därför fokuserar vi inte enbart på fakta och teori - utan även på samtalet och erfarenhetsutbytet.

För att garantera en hög kvalitet och aktualitet i utbildningen har vi ofta externa föreläsare. Vi strävar efter att spegla olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog med forskare och andra aktörer med god kunskap inom området.

Kursens innehåller bland annat:

 • Hur beroendet utvecklats enligt DSM5
 • Behandlingsmetodik
 • Anhörigperspektiv
 • Kriminalitet
 • Sorgbearbetning
 • Psykologi
 • Psykiatri
 • Etik och moral
 • Återfallsprevention
 • Motiverande samtal (MI)
 • Juridik och sekretess kring dokumentation
 • Arbetsplatsförlagt lärande 

I kursen ingår arbetsplatsförlagt lärande, tidigare kallat praktik (4 veckor år 1 och 8 veckor år 2). Plats ordnar du själv. Många praktikplatser kräver ett utdrag ur belastningsregistret. Du kan beställa ett sådant via länken nedan.

Beställa utdrag för arbete inom skola eller förskola (polisen.se)

Föreningen BALSAM

Hola folkhögskola är medlem i föreningen BALSAM, en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av de 2-åriga socialpedagogiska yrkesutbildningar som anordnas av folkhögskolor i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning. Medlemskapet i BALSAM fungerar som en kvalitetsgaranti för de arbetsgivare som anställer socialpedagoger/behandlingspedagoger.


Tillbaka till toppen