Britt-Marie Nilsson, enhetschef på Folktandvården Centrum säger att det blivit en mer vi-känsla på kliniken sedan projektet startade.
Britt-Marie Nilsson, enhetschef på Folktandvården Centrum säger att det blivit en mer vi-känsla på kliniken sedan projektet startade.

Positiva förändringar i arbetsmiljön – tack vare Folktandvården Flex: ”Har blivit mer vi-känsla”

2024-02-28 09:05

Bättre arbetsmiljö, fler behandlade patienter och bättre sammanhållning. Trots att det bara gått fyra veckor sedan projektet Folktandvården Flex sjösattes, visar statistiken bra resultat.

– Det är över förväntan, säger Britt-Marie Nilsson, enhetschef på Folktandvården Centrum.

Över 500 patienter är undersökta inom Folktandvården Flex, och över 80 procent har blivit färdigbehandlade på ett enda besök. Utan Folktandvården Flex-modellen hade den siffran blivit betydligt lägre. 

– Vi hade inte ens varit i närheten av så många om vi hade jobbat traditionellt, säger Britt-Marie Nilsson.

Bättre arbetsmiljö

 Folktandvården Flex är ett nytt flödesbaserat sätt att arbeta, och syftet är främst att korta patientköerna och förbättra arbetsmiljön. Klinikens resurser används efter det behov som finns just då.

Matilda Pettersson, tandsköterska på Folktandvården Centrum.
Matilda Pettersson, tandsköterska på Folktandvården Centrum.

Med det här sättet att jobba får medarbetarna använda sin kompetens på ett bättre sätt, tandsköterskor kan till exempel göra fyllningar. Många har berättat om stora förändringar i arbetsmiljön som skett vid kliniken, på bara fyra veckor.

– Det har varit väldigt roligt, det tror jag många håller med om. Man får se fler människor och man jobbar inte med samma personer hela tiden. Det skulle vara superkul att få fortsätta arbeta så här sedan också, säger Matilda Pettersson, tandsköterska på Centrumkliniken.

– När man jobbar traditionellt arbetar alltid samma tandläkare och samma tandsköterska med varandra. Nu får alla jobba med alla. Det har blivit mer vi-känsla på kliniken, säger Britt-Marie Nilsson.

Enkät bekräftar

En enkät som skickats ut till medarbetarna bekräftar den bilden. Den visar att de allra flesta är nöjda och skulle rekommendera andra att arbeta enligt Folktandvården Flex.

– Tandsköterskorna är mest nöjda. De är väldigt tydliga med att de vill fortsätta med Folktandvården Flex, där syns det tydligt, säger Britt-Marie Nilsson.

Vad har ni fått för feedback från patienterna?

– Överlag har det varit väldigt positivt. En patient har kontaktat mig och varit missnöjd. Alla förstår inte hur Folktandvården Flex fungerar, men när vi har förklarat har patienterna blivit väldigt nöjda, allra helst om de fått fullständig vård, säger Britt-Marie Nilsson.

Projektet pågår i nio månader. Frågan är om Folktandvården kommer att fortsätta enligt den nya arbetsmodellen, med tanke på de hittills positiva resultaten.

– Folktandvården kommer först att utvärdera alla aspekter av Flex, arbetsmiljö, resultat i verksamheten, hållbarhet samt ekonomi, svarar Martin Marklund, verksamhetschef Medelpad.

 

Läs mer om Folktandvården Flex: 

Folktandvården Region Västernorrland - Folktandvården Flex (rvn.se)

Folktandvården Region Västernorrland - Många patienter färdigbehandlas tack vare Folktandvården Flex (rvn.se)


Tillbaka till toppen