Överenskommelser som rör barn och unga

Här hittar du överenskommelser som specifikt gäller barn och unga.

Överenskommelse om hälso- och tandvårdsundersökning för placerade barn (pdf)

Samverkan kring samordnade insatser för barn och ungas bästa

Länsgemensam överenskommelse kring samordnade insatser för barn och ungas bästa ersätter tidigare överenskommelse "Mittbus" - omfattar bland annat följande:

  • Basnivå-specialistnivå
  • Barn som far illa
  • Samverkan vid placering utanför det egna hemmet

Samverkan samordnade insatser barn och unga - Västernorrlands län (pdf)

Rutin skolorna, BUP och habilitering i Västernorrland 

Rutin för samverkan och ansvarsfördelning mellan skolans huvudmän och BUP HAB 2022 (pdf)

Överenskommelse RVN habilitering BUP och skolor 

Hjälpmedel i pedagogisk verksamhet - Överenskommelse LVH HAB VNL kommuner 2022 (pdf)

Hjälpmedel i pedagogisk verksamhet - Bilaga 1 Ök LVH HAB LVN och kommuner Underlag vid samverkan (pdf)


Tillbaka till toppen