Överenskommelser som rör barn och unga

Här hittar du överenskommelser som specifikt gäller barn och unga.

Överenskommelse om hälso- och tandvårdsundersökning för placerade barn (pdf)

Mittbus

Överenskommelse om samarbete och samordning barn och unga - MITTBUS omfattar bland annat följande

  • Basnivå-specialistnivå
  • Barn som far illa
  • Samverkan vid placering utanför det egna hemmet

Överenskommelse samarbete och samordning barn och unga. MITTBUS (pdf)

Rutin skolorna, BUP och habilitering i Västernorrland 

Rutin för samverkan och ansvarsfördelning mellan skolans huvudmän och BUP HAB 2022 (pdf)

Överenskommelse RVN habilitering BUP och skolor 

Hjälpmedel i pedagogisk verksambet - Överenskommelse LVH HAB VNL kommuner 2022 (1).pdf

Hjälpmedel i pedagogisk verksamhet - Bilaga 1 Ök LVH HAB LVN och kommuner Underlag vid samverkan uppdaterad 2022 (1).pdf


Tillbaka till toppen