Regional utveckling

Regional utveckling är tillsammans med hälso- och sjukvård en av regionens två kärnverksamheter.

Förvaltningen Regional utveckling ansvarar för följande områden:

  • Infrastruktur och kollektivtrafik
  • Kultur och bildning
  • Miljö och folkhälsa
  • Tillväxt och kompetensförsörjning

E-postadress: regionalutveckling@rvn.se
Besöksadress: Storgatan 1, Härnösand  

Organisation


Regional utvecklingsdirektör

Märta Molin, förvaltningschef
E-postadress: marta.molin@rvn.se

Nina Ulander, samordnare
E-postadress: nina.ulander1@rvn.se


Kultur och bildning

HansOlov Furberg, verksamhetschef
E-postadress: hans.olof.furberg@rvn.se

Region Västernorrland har tre folkhögskolor på fem orter.

Hola folkhögskola (Prästmon och Sollefteå)
Lea Kinnunen, rektor och enhetschef
E-postadress: lea.kinnunen@rvn.se

Ålsta folkhögskola (Fränsta och Sundsvall)
Daniel Holmberg Gafforelli, rektor och enhetschef Fränsta
E-postadress: daniel.gafforelli@rvn.se

Malin Svensson Draxten, rektor och enhetschef Sundsvall
E-postadress: malin.draxten@rvn.se

Örnsköldsviks folkhögskola
Sofia Helin, rektor och enhetschef
E-postadress: sofia.helin@rvn.se

Kulturenheten
Maria Oldenmark, enhetschef
E-postadress: maria.oldenmark@rvn.se


Miljö och folkhälsa

Sofia Mackin, tf verksamhetschef
E-postadress: sofia.mackin@rvn.se 

Enheten för folkhälsa
Peter Möllerswärd, enhetschef
E-postadress: peter.mollersward@rvn.se

Enheten för miljö och hållbarhet
Sofia Mackin, enhetschef
E-postadress: sofia.mackin@rvn.se

E-postadresser:
Miljö- och hållbarhetsarbete
hallbarhet@rvn.se

Folkhälsofrågor
folkhalsa@rvn.se

Energikontoret
energikontoret@rvn.se

Sjukresekontoret
sjukresor@rvn.se


Tillväxt och kompetensförsörjning

Maria Lidgren, verksamhetschef
E-postadress: maria.lidgren@rvn.se

Enheten för infrastruktur och kollektivtrafik

Roger Wetterstrand, enhetschef
E-postadress: roger.wetterstrand@rvn.se

Enheten för näringsliv och kompetensförsörjning

Nina Loberg, tf enhetschef
E-postadress: nina.loberg@rvn.se

Enheten för stöd och finansiering

Peter Ekdahl, enhetschef
E-postadress: peter.ekdahl@rvn.se 


Tillgänglighet 

Våra lokaler ligger på första och andra våningen i flygelbyggnaden, Storgatan 1. Här finns rullstolsanpassad entré, rymlig hiss, samt handikapptoaletter. Parkeringar finns i anslutning till entrén.


Tillbaka till toppen