Regional utveckling

Regional utveckling är tillsammans med hälso- och sjukvård en av regionens två kärnverksamheter.

Förvaltningen Regional utveckling ansvarar för följande områden:

  • Kultur och bildningsverksamhet
  • Miljö och folkhälsoverksamhet
  • Tillväxtverksamhet

E-postadress: regionalutveckling@rvn.se
Besöksadress: Storgatan 1, Härnösand  

Organisation

Regional utvecklingsdirektör

Märta Molin, förvaltningschef
E-postadress: marta.molin@rvn.se

Kultur och bildningsverksamheten

Hans Olov Furberg, verksamhetschef
E-postadress: hans.olof.furberg@rvn.se

Region Västernorrland har tre folkhögskolor på fem orter.

Hola folkhögskola (Prästmon och Sollefteå)
Lea Kinnunen, rektor och enhetschef
E-postadress: lea.kinnunen@rvn.se

Fredrik Wesslund, enhetschef service, konferens och kortkurser
E-postadress: fredrik.wesslund@rvn.se  

Ålsta folkhögskola (Fränsta och Sundsvall)
Daniel Holmberg Gafforelli, rektor och enhetschef Fränsta
E-postadress: daniel.gafforelli@rvn.se

Annelie Haglund, biträdande rektor och enhetschef Sundsvall
E-postadress: annelie.haglund@rvn.se 

Örnsköldsviks folkhögskola
Ylva Hardesson, enhetschef
E-postadress: ylva.hardeson@rvn.se

Kulturenheten
Maria Oldenmark, enhetschef
E-postadress: maria.oldenmark@rvn.se

Miljö och folkhälsoverksamheten

Sofia Mackin, verksamhetschef
E-postadress: sofia.mackin@rvn.se 

Enheten för folkhälsa
Anna Gidlund, enhetschef
E-postadress: anna.gidlund1@rvn.se

Enheten för miljö och hållbarhet
Sofia Mackin, enhetschef
E-postadress: sofia.mackin@rvn.se

E-postadresser:
Miljö- och hållbarhetsarbete
hallbarhet@rvn.se

Folkhälsofrågor
folkhalsa@rvn.se

Energikontoret
energikontoret@rvn.se

Sjukresekontoret
sjukresor@rvn.se

Tillväxtverksamheten

Maria Lidgren, verksamhetschef
E-postadress: maria.lidgren@rvn.se

Enheten för regional planering och infrastruktur 

Mikael Kristiansson, enhetschef
E-postadress: mikael.kristiansson@rvn.se

Enheten för näringsliv och kompetensförsörjning

Urban Åström, enhetschef
E-postadress: urban.astrom@rvn.se

Enheten för stöd och finansiering

Peter Ekdahl, enhetschef
E-postadress: peter.ekdahl@rvn.se 

Tillgänglighet - våra lokaler

Regional utvecklings lokaler finns på plan 1 i Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand. Parkering finns i anslutning till entrén.


Tillbaka till toppen