Övriga frågor

Hur fungerar det om jag behöver extra stöd för att klara undervisningen?

Vi erbjuder alla våra deltagare möjlighet att studera på lika villkor. Vi arbetar aktivt med att i möjligaste mån individanpassa undervisningen utifrån varje deltagares behov och förutsättningar. På en folkhögskola finns en plats för alla.

Här kan du läsa mer om möjligheten att studera vid Allmän kurs med en NPF-diagnos

Är jag försäkrad under studietiden?

Alla studerande vid Ålsta folkhögskola är olycksfallsförsäkrade under hela studietiden och även vid lov via Regionen Västernorrlands gemensamma olycksfallsförsäkring för deltagare.

Vilka regler finns på skolan?

Här kan du läsa om Regler och rättigheter för dig som studerar hos oss

Finns det datorer att låna på skolan?

Ja det finns datorer att låna på skolan.

Hur gör jag om jag vill ta med mig matlåda till skolan?

Det går jättebra! Vi har kyl och micro tillgängligt för alla våra deltagare.

Finns det cyklar att låna eller hyra på skolan?

På skolan i Fränsta finns möjlighet att låna skolans cykel.

Hur fungerar det med fika på skolan, ska jag ta med eller kan jag köpa det där?

Studerar du på skolan i Fränsta och bor på internatet så ingår frukost och lunch. Övrigt fika får du ta med själv.

Kan jag köpa lunch på skolan och vad kostar det?

På skolan i Fränsta finns möjligheten att köpa lunch i skolans restaurang, kostnaden är 95 kronor inkl. sallad, måltidsdryck, bröd, smör och kaffe. 

Vad är skillnaden på folkhögskola och andra utbildningsformer?

Folkhögskolan är en flexibel skolform där ditt deltagande på lektionerna är viktigare än att vi har prov och läxor. Folkhögskolan är dessutom en skolform som är fri och frivillig. Folkhögskoletiden handlar om mycket mer än de faktiska studierna. Gemenskapen och samtalen gör att du lär dig på ett personligt plan, inte bara för att klara av kursen. På folkhögskolan utgår vi från individen och har stora möjligheter att anpassa utbildningen efter person och grupp. Som studerande på folkhögskolan har du även möjlighet att påverka din utbildning.

Får jag betyg på folkhögskola?

Du som studerar på Allmän kurs på folkhögskola, får ett studieomdöme i slutet av varje läsår. Vid avslutad kurs får du även ett behörighetsintyg som visar vilka ämnen du uppnått behörighet i. När du ska söka högskole- eller universitetsutbildning, gör du det med ditt studieomdöme och behörighetsintyg, via den så kallade folkhögskolekvoten (BF). Har du läst en särskild kurs eller en yrkesutbildning får du istället ett kursintyg vid godkänd avslutad kurs.


Tillbaka till toppen