Försäkring

Du som studerar på Ålsta folkhögskola är försäkrad under hela din studietid.

Alla studerande vid Ålsta folkhögskola är olycksfallsförsäkrade under hela studietiden och även vid lov via Regionen Västernorrlands gemensamma olycksfallsförsäkring för deltagare.


Tillbaka till toppen