Studeranderättslig standard

Ålsta folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). För att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar vid en folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

Region Västernorrlands folkhögskolor Ålsta, Hola och Örnsköldsviks folkhögskola har ett gemensamt dokument som omfattar skolornas Studeranderättsliga standard som du kan ladda ner nedan.

Studeranderättslig standard Regionens folkhögskolor

Om du är missnöjd med din utbildning

Är du missnöjd med din situation eller har du kommit i konflikt med skolan? Det första du ska göra är att vända dig till skolans rektor. Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du anmäla ditt ärende till skolans styrelse. När de har tagit ställning i frågan och om du fortfarande inte är nöjd, kan du anmäla ditt ärende till FSR som kan ge stöd och råd och informera om vilka rättigheter du har.

Du når FSR på 08-412 48 10 eller fsr@folkbildning.se.