Studeranderättslig standard

Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Ålsta folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). För att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar vid en folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

Studeranderättslig standard för Regionens folkhögskolor (pdf)

Om du är missnöjd med din utbildning

Är du missnöjd med din situation eller har du kommit i konflikt med skolan? Det första du ska göra är att vända dig till skolans rektor. Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du anmäla ditt ärende till skolans styrelse. När de har tagit ställning i frågan och om du fortfarande inte är nöjd, kan du anmäla ditt ärende till FSR som kan ge stöd och råd och informera om vilka rättigheter du har.

Du når FSR på telefonnummer: 08-412 48 10 eller e-postadress: fsr@folkbildning.se.


Tillbaka till toppen