Behörighet till yrkeshögskola (YH)

Grundläggande behörighet 

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Punkt 4 handlar om att du kan bli behörig på andra sätt än genom betyg från gymnasiet. Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden. Detta kallas reell kompetens. Skolan kan göra en bedömning av din reella kompetens. Skolan kan till exempel genomföra olika tester för att se om dina kunskaper motsvarar gymnasiekurserna.

Särskilda förkunskaper

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper. Dessa varierar från utbildning till utbildning. Det kan vara att du behöver godkända betyg i en eller flera specifika kurser från gymnasiet. Vissa utbildningar kräver arbetslivserfarenhet från ett specifikt yrkesområde för att du ska vara behörig. Utöver krav på kunskaper kan även andra krav ställas, till exempel att du ska ha körkort. På respektive kurssida framgår vilka särskilda förkunskaper som krävs för respektive kurs. 

Du kan läsa mer om behörighet och vad som gäller för just dig på Yrkeshögskolans webbplats.

Innehållskrav till yrkeshögskolan

För att studera en YH-utbildning ska du ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande sju kurser:

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Yrkeshögskoleexamen

Du som går en YH-utbildning hos oss får ett examensbevis. Det motsvarar nivå 5 i Sveriges referensram för kvalifikation (SeQF). Om det finns kurser som inte klarats av har den studerande rätt att i stället få ett utbildningsbevis. Det är utbildningens ledningsgrupp som utfärdar examensbevis och utbildningsbevis.


Tillbaka till toppen