Grundläggande behörighet på folkhögskola

Studieomdöme och behörighetsintyg på Allmän kurs

På folkhögskola ges inga betyg. Istället får du som deltagare ett studieomdöme, som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Vid avslutad Allmän kurs gymnasienivå får du också ett behörighetsintyg som visar vilka ämnesbehörigheter du uppnått. För att kunna söka högre studier måste du ha uppnått grundläggande behörighet, och ibland också uppnått särskild behörighet i andra ämnen som exempelvis högskolan har som antagningskrav, samt fått ett studieomdöme och uppnått omfattningskravet. 

Folkhögskolan använder en sjugradig skala för studieomdöme

4 – Utmärkt studieförmåga
3,5 – Mycket god – Utmärkt studieförmåga
3 – Mycket god studieförmåga
2,5 – God – Mycket god studieförmåga
2 – God studieförmåga
1,5 – Mindre god – God studieförmåga
1 – Mindre god studieförmåga

På de särskilda kurserna får de studerande inget studieomdöme utan ett kursintyg efter fullgjord kurs.

Vid bedömning för studieomdöme vägs följande faktorer in:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga.

Du skickar själv in ditt behörighetsintyg

I samband med din ansökan till högskola/universitet/yrkeshögskola måste du som folkhögskolestuderande själv skicka in ditt behörighetsintyg/studieomdöme till Universitets- och högskolerådet/UHR, antagning.se eller till aktuell utbildningsanordnare om du söker till en yrkeshögskola. Intyget skickas alltså inte automatiskt från oss till den nationella betygsdatabasen. Om hela din grundläggande behörighet är styrkt genom folkhögskolans behörighetsintyg räcker det med detta intyg. Saknas något ämne måste du komplettera med annat intyg/betyg från gymnasiet/komvux som styrker även detta/dessa.

Hur fungerar folkhögskolekvoten?

Det är med ditt studieomdöme och behörighetsintyg, som du söker dig vidare till högre studier, exempelvis högskola. Det gör du då via en särskild urvalsgrupp – folkhögskolekvoten (BF). 

Omfattningskravet

Det finns fem olika alternativ för att uppnå omfattningskravet så att folkhögskolan kan intyga din grundläggande behörighet:

 • Du kan studera tre år på folkhögskola.
 • Du kan studera två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller komvux.
 • Du kan studera två år på folkhögskola om du är färdig med grundskolan och har minst två års erfarenhet från arbetslivet.
 • Du kan studera ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i minst två år.
 • Du kan studera ett och ett halvt år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i ett och ett halvt år. 

Omfattningen av studierna ska sammantaget med tidigare studier/arbete motsvara tre års studier på gymnasienivå enligt någon av alternativen ovan. Den kortaste tiden du kan studera på folkhögskola för att få grundläggande behörighet är dock ett läsår på Allmän kurs. Ett läsår innebär minst 35 veckors studier på heltid. Folkhögskolorna kan organisera sina folkhögskolekurser olika och det kan också påverka hur lång tid dina studier tar.

Innehållskrav till högskolan

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande tio kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Utöver detta erbjuds ofta fler gymnasiala kurser. Vilka det är varierar mellan olika folkhögskolor.


Tillbaka till toppen