Beställarbehörigheter, inloggning och support i webSesam

Hjälpmedel och tillhörande tjänster beställs via Hjälpmedel Västernorrlands beställningssystem Sesam. För att kunna göra beställningar behövs behörighet i systemet och som regelbunden beställare erhålls även inloggning till webSesam.

Beställning av behörigheter Förskrivare och Hjälpmedelsombud

Beställning av behörigheter och eventuell licens ska ske av ansvarig chef alternativt av denne utsedd ansvarig person via formulär:

Anmälan av behörighet LÄNK

Inloggning webSesam

För inloggning i webSesam finns tre alternativ, beroende på arbetsplats och roll.

Kommunanställd - Förskrivare och Hjälpmedelsombud

Åtkomst till webSesam sker genom att logga in i Region Västernorrlands extranät. Använd inloggningsuppgifterna och lösenordet som du har fått via mail från regionens IT-support.

Lösenordets giltighetstid är 12 månader. I slutet på denna 12 månaders period , i samband med inloggning, får du ett meddelande om att ditt lösenord håller på att gå ut. Om du inte sett detta medelande och ändrat lösenord blir lösenordet inaktivt. Ta då kontakt med IT-supporten på telefonnummer 0660-89070.

Regionanställd - Förskrivare

Som regionanställd förskrivare loggar du in i webSesam SSO som finns att tillgå via: Verktyg & system - RVN Intranät

Regionens Lagerpåfyllning diabetes

  • På regionens intranät, gå till fliken "Verktyg och system"
  • Sök fram "webSESAM Diabetessjuksköterska" 
  • Fäll ut och bocka i "Spara som favorit" för att få en länk till systemet i topp på sidan. 

För att fylla på diabetesförråden inom regionen loggar du in via weebSesam Lagerpåfyllnad diabetes som finns att tillgå via: Verktyg & system - RVN Intranät

Använd den generiska inloggning för ert förråd som ni fått av Hjälpmedel Västernorrland.

Support vid problem och frågor

Vid problem och frågor vid inloggning i Regionens extranät, kontakta regionens IT-support, tfn 0660- 890 70

Vid frågor om webSesam, kontakta kundtjänst:

Telefonnummer: 060-14 96 10

Telefontid: 08.00-11.30, 12.30-15.00

E-postadress: hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se


Tillbaka till toppen