Behörigheter hos Hjälpmedel Västernorrland, inloggning och support i webSesam

Hjälpmedel och tillhörande tjänster beställs via Hjälpmedel Västernorrlands beställningssystem Sesam. För att kunna göra beställningar behövs behörighet i systemet och som regelbunden beställare erhålls även inloggning till webSesam.

Behörigheter för Förskrivare och Hjälpmedelsombud

Beställs av ansvarig chef alternativt av denne utsedd ansvarig person via formulär:

Beställning eller avslut av behörighet Sesam.pdf

Åtkomst och inloggning webSesam

Det finns tre olika alternativ, beroende på arbetsplats och roll.

Kommunanställd - Förskrivare och Hjälpmedelsombud

Åtkomst till webSesam sker genom att logga in i Region Västernorrlands extranät. Använd inloggningsuppgifterna och lösenordet som du har fått via mail från regionens IT-support.

Region Västernorrlands extranät

Lösenordets giltighetstid är 12 månader. I slutet på denna 12 månaders period, i samband med inloggning, får du ett meddelande om att ditt lösenord håller på att gå ut. Om du inte sett detta medelande och ändrat lösenord blir lösenordet inaktivt. Ta då kontakt med IT-supporten på telefonnummer 0660-89070.

Regionanställd - Förskrivare

Som regionanställd förskrivare loggar du in i webSesam SSO som finns att tillgå via:

Verktyg & system - RVN Intranät

Regionens Lagerpåfyllning diabetesförråd

Använd den generiska inloggning för ert förråd som ni fått av Hjälpmedel Västernorrland och logga in via webSESAM Diabetessjuksköterska som finns att tillgå via:

Verktyg & system - RVN Intranät

Support vid problem och frågor

Regionens extranät

Kontakta regionens IT-support:

Telefonnummer: 0660- 890 70

Telefontid: 07.00-16.00

E-postadress: support.it@rvn.se

WebSesam

Kontakta kundtjänst:

Telefonnummer: 060-14 96 10

Telefontid: 08.00-11.30, 12.30-15.00

E-postadress: hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se


Tillbaka till toppen