Förskrivarutbildning

I Västernorrland är förskrivarutbildning obligatorisk för förskrivare av individuella hjälpmedel. Det är din verksamhet som bestämmer om du ska vara förskrivare av hjälpmedel. För att vara behörig förskrivare ska utbildningen genomföras vart tredje år.

Syfte

Utbildningens syfte är att ge kunskap om förskrivning av hjälpmedel i Västernorrland samt att skapa förutsättningar för likvärdiga och jämlika förskrivningar över länet oavsett huvudman.

Utbildningen består av två delar

Del 1 – Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel

Logga in med mobilt bank-ID och följ instruktionerna på webbsidan. Sök efter ”Förskrivning av hjälpmedel” i sökrutan. Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg från Socialstyrelsen.

Tidsåtgång: ca 1,5 h.

För dig som vill fördjupa dig finns Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel - Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

Del 2 – Förskrivarutbildning Västernorrland

Förskrivarutbildning Västernorrland hittar du i Region Västernorrlands lärplattform Kompass. Skriv ”Förskrivarutbildning Västernorrland” i kurskatalogen.

Tidsåtgång: ca 30 minuter.

Länk till Kompass inom Region Västernorrland

Länk till Kompass om du befinner dig utanför Region Västernorrlands nätverk

 

Nyanställd medarbetare utom Region Västernorrland

Du som är nyanställd inom kommunen i Västernorrland och behöver åtkomst till regionens extranät i syfte att genomföra Förskrivarutbildningen i Kompass gör detta på följande vis.

 

Via e-mail (använd länken nedan);

I begäran skriver du att du önskar åtkomst till extranätet i syfte att genom föra Förskrivarutbildningen samt ditt namn, personnummer, profession, verksamhet/kommun, e-post och mobilnummer. 

Skicka begäran till Hjälpmedelskommitténs funktionsbrevlåda för säkra meddelanden https://smt.rvn.se/filedrop/hjalpmedelskommitten

 

Eller;

Via vanlig postgång;
Märk kuvertet Förskrivarutbildningen
Hjälpmedel Västernorrland
Box 748
851 21 Sundsvall

 

Vad ska du göra efter genomförd Förskrivarutbildning?

Du ska återkoppla till din verksamhet att du slutfört förskrivarutbildningen. Därefter följer du de rutiner som finns inom din verksamhet.


Tillbaka till toppen