Nya föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och behandling vid undernäring

2022-12-01 16:43

Den 1 november 2022 trädde Socialstyrelsens uppdaterade föreskrift om förebyggande av och behandling vid undernäring i kraft. Den nya föreskriften ersätter SOSFS 2014:10.

I ett meddelandeblad från Socialstyrelsen beskrivs behovet av revideringen och hur tillämpningsområdet har formulerats om (se länk nedan).

Föreskriften ställer krav på att rutiner ska finnas för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring. Vårdgivare ska också ha fastställda rutiner för när och hur riskbedömning av undernäring ska göras. Riskbedömningen är ett viktigt verktyg för att tidigt hitta nutritionsrelaterade problem och skapar förutsättningar för att förebygga undernäring. Alla verksamheter, inte bara i slutenvården, behöver analysera vilka rutiner som behövs just i deras verksamhet för att uppfylla kvalitetskraven.

Region Västernorrlands riktlinje Nutrition - Förebygg och behandla undernäring (pdf)

Läs mer i Socialstyrelsens kunskapsstöd Att förebygga och behandla undernäring (socialstyrelsen.se) och på sidan Nutritrion (rvn.se).

Till Nya föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring (socialstyrelsen.se)

Till HSLF-FS 2022:49 (socialstyrelsen.se) 


Tillbaka till toppen