Smittläget vintervirus

2024-01-23 17:46

Antalet covid-19-fall har sjunkit till en låg nivå under vecka 3. Sjukhusbeläggningen av patienter med covid-19 i smittsam fas är likaså låg. Även fallen av influensa har minskat påtaglig sedan toppen vecka 1, 2024.

Antal inneliggande patienter med influensa är för närvarande lågt. Vaccinationstäckningen mot influensa i gruppen 65 år och äldre var vid årsskiftet 64 procent i Västernorrland. Både antalet rapporterade fall av RS-virus och inneliggande patienter med denna diagnos minskar. Däremot har ovanligt många fall av calicivirus  (vinterkräksjuka) rapporterats de senaste två veckorna. Se diagram över smittläget och läs mer utförlig text via följande länk:

Vintervirus - smittläget RVN t.o.m. vecka 3, 2024 (pdf)


Tillbaka till toppen