Uppdaterad e-utbildning om vaccination mot covid-19

2023-11-08 08:06

Nu finns en uppdaterad e-utbildning om vaccination mot covid-19 i regionens nya e-utbildningssystem Kompass.

Genomgången och godkänd utbildning kan användas som underlag för verksamhetschefer att ge ordinationsrätt för vaccin mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer till sjuksköterskor som saknar sådan. När en medarbetare gör kunskapstestet går ett mejl med resultat automatiskt till verksamhetschef. E-utbildningen kan med fördel användas av läkare och sjuksköterskor som redan har ordinationsrätt för fortbildning och repetition.

Till e-utbildningen (kompass)
(Kräver åtkomst till Region Västernorrlands intranät)

 


Tillbaka till toppen