Ortopedtekniska hjälpmedel

Följande gäller för förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel i Region Västernorrland.

Följande ortopedtekniska hjälpmedel tillhandahålls ej. Patienten hänvisas till andra leverantörer.

 •  Hjälpmedel för att utöva idrott eller utföra arbete.
 •  Korsett och gördlar enbart för symptomlindring.
 •  Skoåtgärder och inlägg för bättre komfort.

Diagnoser som berättigar åtgärder

Ortopediska skor och fotbäddar kan förskrivas för följande tillstånd och diagnoser som är relevanta för fotbesvären: 

 • Medfödda missbildningar
 • Neurologiska sjukdomar
 • Reumatoid artrit eller andra kroniska artriter
 • Artros
 • Kronisk fotleds instabilitet
 • Resttillstånd efter frakturer
 • Diabetes
 • Benlängdsskillnad två cm eller mer, förhöjning av egna skor
 • Status efter partiella fotamputationer
 • Grav cirkulationsstörning i fötterna (arteriell insufficiens med risk för sår eller uttalade ödem)
 • Behov av olikstora skor, två storlekar eller mer. Utfärdande av skorekvisition
 • Behandlingsbar förvärvad plattfothet, pre- och postoperativt
 • Gikt
 • Stressfraktur

Ortoser och proteser

Följande ortopedtekniska hjälpmedel tillhandahålls mot egenavgift (för barn under 20 år är ortoser avgiftsfria)

 • Hjälpmedel för att klara allmän daglig livsföring (ADL)
 • Hjälpmedel i samband med frakturbehandling eller för postoperativt bruk
 • Korsett i behandlingssyfte, som exempelvis vid scolios, fraktur, nedsatt hållfasthet i skelettet eller postoperativt
 • Ortoser för buken, för patienter med bråck som inte opereras eller med svag bukhinna som riskerar att brista, även i samband med stomi
 • Lumbo Sacrala Ortoser, kan förskrivas till mödrar med uttalade besvär framförallt vid tvillinggraviditet. Vid åderbråck i underlivet kan graviditetstrosgördel förskrivas.
 • Knäortos för artrosbehandling. Indikation: RTG eller artroskopiverifierad artros med belastningssmärtor.

Förskrivare:

 • Läkare vid kirurg-, ortoped-, reumatolog-, medicin-, rehabiliteringsklinik och habiliteringsklinik.
 • Medicinska fotvårdsspecialister inom primär- och slutenvård får endast förskriva fotbäddar till personer med diabetes med relevanta fotbesvär. 

Särskilda råd till dig som förskrivare

Remissen ska innehålla:

 • Diagnos
 • Syfte och målsättning med hjälpmedlet

Tillbaka till toppen