Hjälpmedel Västernorrland

Sortiment

Om sortiment och artiklar som hanteras av Hjälpmedel Västernorrland, om avsteg från sortiment och sortimentsförändringar. Bassortiment finns i första hand i WebSesam

Sortiment

Beställning och leverans

Om beställning av hjälpmedel via webSesam och beställningsblanketter och vad gäller för leverans av olika kategorier hjälpmedel.

Beställning och leverans

Hantering av hjälpmedel

Om hantering av hjälpmedel i buffertförråd, hantering vid förlust och behov av reparation och service.

Hantering av hjälpmedel

Återlämning och returer

Om vad som gäller vid återlämning och returer av hjälpmedel. Beställning av hämtning, demontering eller avinstallation. 

Återlämning, returer och hämtning

Konsultation och rådgivning

Om vilket stöd förskrivare kan få av Hjälpmedel Västernorrlands konsulter.

Konsultation och rådgivning

Aktuellt från Hjälpmedel Västernorrland


Tillbaka till toppen