Ortopedi

Ortopedi handlar om undersökning, behandling och vård av patienter med sjukdomar, skador och smärtor i rörelseapparaten. Varje dag bedöms alla slags ortopediska skador, smärtor och sjukdomar.

Verksamheter vid tre sjukhus

Länsverksamheten är bred och bedriver både akut och planerad ortopedisk kirurgi. Verksamheten innefattar mottagningar, vårdavdelningar och ortopedteknik. 

Forskning och utveckling

Länsverksamheten har även ett väl fungerande utbyte mellan Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och sjukhusen i länet. Tillsammans bedriver vi forskning, utveckling och vi kan genomföra ST-utbildning inom ortopedi inom länet.

Ledningsgrupp för Länsverksamhet Ortopedi Västernorrland

  • Länsverksamhetschef
  • Enhetschef vid mottagningar i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå
  • Enhetschefer vid vårdavdelningar i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå
  • Enhetschef vid Ortopedtekniskavdelning
  • Studierektor för ST-läkare
  • Läkarepresentanter från Örnsköldsvik och Sollefteå
  • Enhetschef vid Vårdhotellet

 Organisationschema för Länsverksamhet Ortopedi (pdf)

Vi jobbar aktivt med ett verksamhetsråd bestående av länsverksamhetschef, HR och fackliga representanter. Utöver verksamhetsrådet jobbar vi löpande med att utveckla vår verksamhet genom regelbundna ledningsgruppsmöte. 

Vår värdegrund

  • Vi tar ansvar för patienten, verksamheten och varandra.
  • Vi hushållar med våra gemensamma resurser.
  • Vi arbetar öppet och respektfullt. 

Vår strävan

Vi arbetar ständigt med att se över våra arbetssätt för en jämlik ortopedisk vård inom regionen.

Följ ortopeden Västernorrland på facebook


Tillbaka till toppen