Hjälpmedelsguide

Utöver lagar och föreskrifter finns det lokala regelverket för hjälpmedelshanteringen i Västernorrland. Som förskrivare har du ett eget ansvar att ta del av innehållet i det lokala regelverket, så att du lätt kan orientera dig till respektive område när frågor uppstår.

Förskrivare har skyldighet att följa det lokala regelverket för hjälpmedelshanteringen i Västernorrland.

Västernorrlands riktlinjer och beslutsstöd för hjälpmedel

Det lokala regelverket består av:

  1. Policy för hjälpmedel i Landstinget Västernorrland (pdf)
  2. Förskrivning av individuellt utprovade hjälpmedel i Västernorrland (pdf)
  3. Hjälpmedelsguide - behovstrappor

Notera att respektive verksamhet kan ha egna lokala rutiner att ta hänsyn till för dig som förskrivare.

Ordnat införande av hjälpmedel

Utomlänspatienter


Tillbaka till toppen