God och nära vård i Västernorrland

Som stöd för dig och din verksamhets arbete i omställningen till en nära vård finns Program God och nära vård i Västernorrand.

Du och din verksamhet ska, i samverkan med andra verksamheter i region och kommun, medverka i förändringen som innebär att flytta fokus från:

  • behandling och sjukdom till fokus på hälsofrämjande och förebyggande
  • invånaren som passiv mottagare till invånaren som en aktiv och delaktig partner
  • vård på sjukhus till öppna vårdformer
  • isolerade vårdinsatser till samordning utifrån invånarens behov

Alla Sveriges kommuner och regioner har fått i uppdrag av regeringen att ställa om hälso- och sjukvården för att bättre kunna möta dagens och framtidens behov. Omställningen kallas God och nära vård.

Nyheter och reportage om omställningen i Västernorrland

Aktuellt God och nära vård


Tillbaka till toppen