God och nära vård i Västernorrland

För att vården ska vara fortsatt effektiv och kunna möta nya behov och en befolkningsutveckling med fler äldre på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan som innefattar både region och kommuner. Omställningen benämns God och nära vård.

Omställningen handlar om att flytta fokus från organisation till person.

  • Från fokus på behandling och sjukdom till fokus på hälsofrämjande och förebyggande
  • Från invånaren som passiv mottagare till invånaren som en aktiv och delaktig partner
  • Från vård på sjukhus till öppna vårdformer
  • Från isolerade vårdinsatser till samordning utifrån invånarens behov

Aktuellt God och nära vård


Tillbaka till toppen