Studeranderättslig standard

Hola folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Rådet finns till för att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar vid en folkhögskola. Det görs genom den så kallade studeranderättsliga standarden.

Studeranderättslig standard för Hola, Ålsta och Örnsköldsviks folkhögskolor

I den studeranderättsliga standarden beskrivs dina rättigheter och skyldigheter, samt den informationsskyldighet vi har i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en långkurs (15 dagar eller längre). Region Västernorrlands folkhögskolor Hola, Ålsta och Örnsköldsviks folkhögskola har ett gemensamt dokument som omfattar skolornas studeranderättsliga standard som du kan ladda ner och läsa nedan.

Studeranderättslig standard för Regionens folkhögskolor (pdf)

Om du är missnöjd med din utbildning 

Är du missnöjd med din situation eller har du kommit i konflikt med skolan? Det första du ska göra är att vända dig till skolans rektor. Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du anmäla ditt ärende till skolans styrelse. När de har tagit ställning i frågan och om du fortfarande inte är nöjd, kan du anmäla ditt ärende till FSR- folkhögskolornas studeranderättsliga råd (folkhogskola.nu) som kan ge stöd och råd och informera om vilka rättigheter du har.

Kontaktuppgifter till FSR

E-postadress: fsr@folkbildning.se, telefonnummer: 08-412 48 10

Faktafolder om dina rättigheter på folkhögskola och vilka frågor du kan anmäla till FSR och hur det går till (pdf)


Tillbaka till toppen