En mörkhyad person sitter vid et skrivbord och skriver med en penna i ett block.

Litterärt skrivande år 2

Ett fördjupningsår inom litterärt skrivande för dig som har läst Litterärt skrivande år 1 eller motsvarande utbildning.

Kursbeskrivning

Litterärt skrivandes andra år är en fördjupning av grundkursen där du arbetar med ditt eget skrivprojekt. Kursen följer grundkursens kursplan parallellt, men ges anpassade inlämningsuppgifter och övningar. Fokus ligger på respons och vägledning för att färdigställa eller komma vidare i skrivprojektet, och utformas i samråd med deltagarna. Grupphandledning och kamrathandledning utgör också en viktig del i kursen. Deltagarna på år två förväntas också dela med sig av sin egen erfarenhet och förvärvade kunskaper från grundkursen i Litterärt skrivande, eller motsvarande utbildning. Möjlighet att fördjupa sig i ett särskilt skrivande område, som poesi, dramatik, essä, biografi, fantastik etc. finns också.

Under kursen utvecklar deltagaren ett eget skrivprojekt genom regelbundna inlämningar och respons. Parallellt med skrivandet fördjupar deltagaren sina kunskaper i skrivandets hantverk, analys av skönlitteratur, ett fördjupningsarbete som ska föra skrivprojektet framåt, samt undersöker sin skrivprocess genom skrivdagbok och dialog med andra deltagare, som mynnar ut i en essä i poetik.

Kursupplägg

Kursen är på heltid och på distans men med 10 obligatoriska fysiska träffar. Närträffar och digitala lektioner är obligatoriska, men anpassas efter fördjupningskursens behov. En av träffarna är deltagande och/eller studiebesök på litterär festival. Träffarna sker på veckodagar. Övrig tid sker digitala lektioner under veckorna.


Tillbaka till toppen