En kvinna i gul tröja sitter vid ett skrivbord med en dator och skriver med en penna på ett papper.

Litterärt skrivande

Har du en bokidé men vet inte hur du ska realisera den? Den här ettåriga distanskursen ger dig både grunderna i skönlitterärt skrivande samtidigt som du får tid att utveckla din egen idé.

Kursbeskrivning

Ett helt år av skrivande, där du får möjlighet att lära dig grunderna och samtidigt utveckla ditt eget litterära skrivande. Du får lära dig nyttja skrivandets hantverk, och den nyckfulla skrivprocessen utifrån den du är och hur du fungerar samt att förstå din egen kreativa utveckling. Konstruktiv respons är en viktig del i denna process. Samtidigt hämtar vi inspiration och lärdom genom att läsa och studera modern litteratur.

Kursmoment:

  • Litteraturens grunder
  • Skrivandets hantverk
  • Skrivprocess och skrivrutiner
  • Att skriva novell
  • Att bearbeta och redigera
  • Antologi
  • Eget skrivprojekt
  • Studieresa till Littfest i Umeå

Kursen är uppbyggd på rörelse, vi rör oss inåt mot skapandet av det litterära universum där våra texter blir till, och vi rör oss utåt, där texten möter läsare. Författarbesök i samarbete med Norrländska litteratursällskapet/ Författarcentrum Norr, samt studiebesök.

I undervisningen strävar vi efter att skapa och lära oss av en bred världsbild med ett jämlikt och inkluderande synsätt. Därför är vår litteraturlista präglad av jämlikhet i fråga om könsidentitet, hudfärg och kultur och vi ser gärna en mångkulturell deltagargrupp.

Kursen är heltid och på distans men med 10 obligatoriska fysiska träffar. En av träffarna är deltagande och/eller studiebesök på litterär festival. Träffarna sker på veckodagar. Övrig tid sker digitala lektioner under veckorna.

Fördjupning under år 2

För dig som har läst första året går det att söka till år 2 för att fördjupa sig. Information om den kursen hittar du via länken nedan.

Litterärt skrivande år 2


Tillbaka till toppen