Två kvinnor sitter vid ett bord och läser i böcker

Allmän kurs Gymnasienivå

Denna kurs passar dig som delvis eller helt saknar gymnasiebetyg, som vill få ytterligare en väg in till högskolestudier eller kanske bara vill öva upp din studieförmåga.

På Allmän kurs Gymnasienivå får du möjlighet att läsa de ämnen du behöver för att få grundläggande behörighet till högre studier eller för att lättare få jobb. Studierna bedrivs i små grupper i en lugn och trivsam miljö, där engagerade lärare ger dig ett respektfullt bemötande och det stöd du behöver för att lyckas med dina mål. Undervisningen är av varierat slag och utgår ifrån deltagarnas förkunskaper, behov och önskemål. Möjligheten att kombinera studierna med praktik finns också.

Kursens mål

Målet med kursen är först och främst att du ska få din grundläggande behörighet för högre studier, men vi vill också att tiden på folkhögskola ska ge något mer. På Allmän kurs är det minst lika viktigt att få känna att du utvecklas på ett personligt plan och att den egna självkänslan stärks. Oavsett vad du gör efter studietiden hos oss, är målet att du ska få en bättre förståelse för din omvärld och att du ska ges en god grund för livslångt lärande.

Kursens innehåll

På Allmän kurs erbjuds kurser i de ämnen som ger grundläggande behörighet:

  • Svenska eller Svenska som andra språk (SVA)
  • Engelska
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Samhällskunskap
  • Religion
  • Historia

Vi ger även vissa kurser som ger särskild behörighet till vidare studier. Hur lång din studietid blir beror på vad du studerat tidigare och vad du har för syfte med dina studier.

Bedömning

På Allmän kurs sätter vi inga betyg i enskilda ämnen, utan här ges ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av den studerandes studieförmåga. Om du sedan vill gå vidare till högre studier söker du i en egen urvalsgrupp för folkhögskolestuderande.

Övrigt

Alla deltagare har en mentor på skolan som fungerar som närmaste kontakt och stöd i studieplaneringen. För dig som har behovet finns också möjligheten att enkelt boka tid för samtal med kurator och/eller studie- och yrkesvägledare (SYV) på skolan.

Du är självklart välkommen att besöka oss för att se hur vi jobbar, känna på atmosfären, träffa lärare och bli inspirerad. Kontakta gärna kursansvarig för att komma överens om en passande tidpunkt för ditt besök, så att du får ett så bra mottagande som möjligt.

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Anna Hellström

Telefonnummer: 070-207 10 65

E-postadress:

Eva-Lena Norgren

Telefonnummer: 073-056 94 55

E-postadress: eva-lena.norgren@rvn.se


Tillbaka till toppen