En grupp personer vandrar på en skogsstig medan solen skiner.

Naturguide - Höga Kusten

En yrkesutbildning där du som kursdeltagare diplomeras till Naturguide. Skogen har sedan människans begynnelse varit grunden till liv och gett oss förutsättningar för att skapa ett hem. På denna kurs får du utforska, uppleva och lära dig allt om skogsliv i Höga Kustens tajga!

I centrum av Höga Kustens fantastiska natur, kultur och upplevelser får du som deltagare möjlighet att skaffa dig kunskap och utveckla dina färdigheter kring friluftsliv och företagande samtidigt som du får erfarenhet för att kunna bli en skicklig naturguide. Upplevelseturism är en stark och växande trend inom turismen både i Sverige och internationellt.

Kursen passar dig som:

 • Vill leda och inspirera människor till att vistas ute i naturen
 • Vill skapa och jobba med produkter inspirerade av naturen
 • Vill uppleva den kultur och natur som finns kring Höga Kusten

Kursens innehåll

På kursen Naturguide - Höga Kusten får du som deltagare lära känna och uppleva naturen samtidigt som dina färdigheter i skogen utvecklas genom att vi rör oss i såväl olika miljöer som våra fyra årstider. Genom grupparbeten och guidningar får du som deltagare färdigheter i ledarskap och situationshantering. Du kommer också att få återupptäcka naturens skafferi genom både örtvandringar och matlagningsuppgifter. Studieresor till olika destinationer inom Höga Kusten förekommer under din studietid.

Du får lära dig

 • Friluftslivsmetodik och överlevnad sommar och vinter
 • Bushcraft och foraging i tajgan
 • Naturgastronomi och skogens skafferi
 • Hantverk och mathantverk
 • Folktro och naturreligion
 • Vildmarkssäkerhet
 • Hjärt- och lungräddning (HLR) med hjärtstartare
 • Pedagogik och ledarskap
 • Marknadsföring
 • Eget företagande

Exempel på turer och hajker

I inlandsisens spår

Arkeologisk hajk över 4 dagar i samiskt kulturlandskap tillsammans med arkeolog Bernt-Ove Viklund.

Överlevnad och Bushcraft

Konstruktion av fällor, överlevnadskunskap, läkemedelsväxter och skapande av provisoriska verktyg tillsammans med instruktör från Svenska Överlevnadssällskapet.

Fjälltur

En fjälltur i Borgafjäll över 4 dygn med vintermetodik och orientering på högfjäll.

Havstur

Kajaktur i Höga Kusten med 2 övernattningar.

Vattenvägar i tajgan

Packrafting och kanotturer i den norrländska tajgan.

Efter utbildningen

Efter godkänd avslutad utbildning har du, utöver att ha skaffat eller förfinat redan befintliga färdigheter kring friluftsliv, även fått erfarenheter och kunskaper för att bli en skicklig naturguide.

Detta tillsammans med kunskapen om hur ett företag startas, underhålls och marknadsförs ger dig goda grunder för att driva ett företag inom upplevelseturism och natur. Du är efter godkänd avslutad utbildning också diplomerad naturguide enligt den nationella normen.

Diplomering

Naturguide - Höga Kusten är godkänd att diplomera naturguider enligt den nationella normen för utbildning av naturguider. 

Normen har tagits fram av utbildare runt om i landet tillsammans med Centrum för naturvägledning (slu.se). Den nationella normen har tagits fram för att öka yrkets kompetens, säkerhet och professionalism.

Boende

Vi erbjuder bostadsgaranti via studentboende i Örnsköldsvik.
Kontakta Övikshem på tel. 0660-29 93 50.

Övikshems webbplats

Bildgalleri Naturguide

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Tobias Markusson

Telefon: 072-218 31 02

E-postadress: tobias.markusson@rvn.se


Tillbaka till toppen