Allmän kurs Grundskolenivå

Information om kursstarter med anledning av covid-19/coronaviruset

Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten på rekommendationerna om distansundervisning och det innebär att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet. Vi ser därmed fram emot en terminsstart i höst på plats på våra skolor med så normal studiesituation som möjligt.

Vi kommer förbereda för skolstarten med nödvändiga anpassningar av exempelvis klassrum, matsalar, köbildning m.m., vilket behövs för att kunna genomföra detta på ett så säkert sätt som möjligt. Om du har några frågor får du gärna kontakta kursansvarig.

Beslutet gäller tills vidare och till dess nya beslut fattas.

Kursen riktar sig till dig som vill bli klar med studierna på grundskolenivå och samtidigt förbereda dig för studier på gymnasienivå. Kursen är även ett bra val för dig som har ett annat modersmål än svenska och kunskaper motsvarande SFI D.

Kursbeskrivning

Studierna på kursen sker i en lugn och trygg miljö och du ges den stöttning och hjälp du behöver för att nå dina mål. Grupperna är oftast små och i sin undervisning strävar lärarlaget att utgå från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. I möjligaste mån anpassas studietakten till individen samt gruppen och fokus läggs även på att bistå deltagarna i att utveckla goda studievanor och studieteknik.

Studier i svenska utgör en betydande del av kursplanen. Att skaffa sig goda kunskaper i svenska och aktivt arbeta med ökad läsförståelse och utvidgat ordförråd underlättar även arbetet i de övriga ämnena.

I kursen ingår även schemabrytande aktiviteter som föreläsningar, studiebesök, friluftsdagar, temaarbeten, teaterbesök med mera.

Kursens innehåll:

  • Svenska alternativt svenska som andraspråk (SVA) på grundskolenivå
  • Engelska på den nivå du befinner dig - grundskola eller gymnasium
  • Matematik på den nivå du befinner dig - grundskola eller gymnasium
  • Samhällsorienterade ämnen på grundskolenivå
  • Naturorienterade ämnen på grundskolenivå

Fortsatta studier

Efter godkänd och avslutad kurs, har du möjlighet att söka vidare till studier på gymnasienivå inom folkhögskola eller andra skolor.