En kvinna sitter och pekar på ett bord där det ligger frukt som man har testat ph-värdet på

Allmän kurs Grundskolenivå

Denna kurs riktar sig till dig som vill bli klar med studierna på grundskolenivå och samtidigt förbereda dig för studier på gymnasienivå. Kursen är även ett bra val för dig som har ett annat modersmål än svenska och kunskaper motsvarande SFI D.

Kursbeskrivning

Studierna på Allmän kurs Grundskolenivå sker i en lugn och trygg miljö och du ges den stöttning och hjälp du behöver för att nå dina mål. Grupperna är oftast små och i sin undervisning strävar lärarlaget efter att utgå från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. I möjligaste mån anpassas studietakten till individen samt gruppen och fokus läggs även på att bistå deltagarna i att utveckla goda studievanor och studieteknik.

Studier i svenska utgör en betydande del av kursplanen. Att skaffa sig goda kunskaper i svenska och aktivt arbeta med ökad läsförståelse och utvidgat ordförråd underlättar även arbetet i de övriga ämnena.

I kursen ingår även schemabrytande aktiviteter som föreläsningar, studiebesök, friluftsdagar, temaarbeten, teaterbesök med mera.

Kursens innehåll:

  • Svenska alternativt svenska som andraspråk (SVA) på grundskolenivå
  • Engelska på den nivå du befinner dig (grundskola eller gymnasium)
  • Matematik på den nivå du befinner dig (grundskola eller gymnasium)
  • Samhällsorienterande ämnen på grundskolenivå
  • Naturorienterande ämnen på grundskolenivå

Fortsatta studier

Efter godkänd och avslutad kurs har du möjlighet att söka vidare till studier på gymnasienivå inom folkhögskola eller andra skolor.

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Pär Bergman

Telefonnummer: 072-200 32 16

E-postadress: par.bergman@rvn.se


Tillbaka till toppen