Kulturskaparna

Kursen är avsedd för vuxna med begåvningsmässig funktionsvariation. Kursen har en stark betoning på kultur. Vid behov lägger vi upp individuella scheman för dig som deltagare.

Kursmål

 • Stärka färdighet i varje enskilt ämne.
 • Stärka individens förmåga till självständighet.
 • Stärka individens självförtroende.
 • Stärka förmågan att arbeta i grupp
 • Stärka delaktigheten till kulturen både som utövare och konsument 

Studiebesök - prova på

Du är välkommen att göra studiebesök och har även möjlighet att prova på.

Innehåll

 • Praktisk svenska
 • Musik
 • Livskunskap
 • Konstdyk
 • Poesi
 • Samhällsorientering
 • Motion
 • Data
 • Teater
 • Kultur

Kulturskaparna - Teaterprofil

För dig som är:

 • Teaterintresserad
 • Tycker om att arbeta tillsammans med andra eller behöver träna dig i att arbeta i grupp
 • Vill utvecklas och stärka ditt självförtroende

Vi har teaterträning en dag i veckan och börjar dagen med motion.

Om du vill kan du kombinera teaterstudier med flera ämnen.

Kulturskaparna - Teaterprofil är ett samarbete mellan Örnsköldsviks folkhögskola och Örnsköldsviks kommun och kan räknas som en daglig sysselsättning.

Innehåll

 • Motion
 • Drama
 • Teaterträning
 • Improvisation
 • Föreställningar