Kulturskaparna

Kulturskaparna är en kurs för personer med intellektuell funktionsvariation.

Kursens mål

Kursens mål är att stärka deltagarens:

 • Färdighet i varje enskilt ämne
 • Förmåga till självständighet
 • Självförtroende
 • Förmåga att arbeta i grupp
 • Tillgång till kulturen både som utövare och konsument

Kursen har stark betoning på kultur och under läsåret genomförs både stora teaterproduktioner och konstutställningar.

Innehåll

 • Musik
 • Livskunskap
 • Konstdyk
 • Poesi
 • Motion
 • Data och Omvärldsanalys
 • Teater
 • Kultur

Studiebesök - prova på

Du är välkommen att göra studiebesök hos oss.