Kulturskaparna

Kursen är avsedd för vuxna med begåvningsmässig funktionsvariation. Kursen har en stark betoning på kultur. Vid behov lägger vi upp individuella scheman.

Kursmål

 • Stärka färdighet i varje enskilt ämne.
 • Stärka individens förmåga till självständighet.
 • Stärka individens självförtroende.
 • Stärka förmågan att arbeta i grupp
 • Stärka delaktigheten till kulturen både som utövare och konsument 

Studiebesök - prova på

Du är välkommen att göra studiebesök och har även möjlighet att prova på.

Innehåll

 • Musik
 • Livskunskap
 • Konstdyk
 • Poesi
 • Motion
 • Data
 • Teater
 • Kultur