Några kvinnor sitter i ett klassrum och studerar.

Allmän kurs Världens kvinnor

Allmän kurs Världens kvinnor är en kurs för dig som är utlandsfödd kvinna och vill träna på det svenska språket.

Kursen passar dig som:

 • är utlandsfödd kvinna
 • vill träna det svenska språket
 • vill lära känna det svenska samhället
 • vill ta del av andra kulturer
 • tycker om skapande verksamhet
 • vill öka dina möjligheter till arbete

Kursens mål

Du ska tillsammans med gruppen få utvecklas både som person och språkmässigt. Att du lär känna det svenska samhället än mer för att kunna ta plats och känna delaktighet. Genom praktik får du inblick i arbetslivet, ett större nätverk och ökad möjlighet till egen försörjning.

Kursen förbereder dig även för att studera vidare på Allmän kurs Grundskolenivå.

Kursen individanpassas

Kursen anpassas efter dina språkkunskaper, erfarenheter och behov för att du ska kunna utvecklas på bästa sätt.

Nivå 1, för dig som:

 • har kort eller ingen skolbakgrund från ditt hemland
 • är i början av din läs- och skrivutveckling
 • kan prata och förstå lättare vardaglig svenska
 • har kunskaper motsvarande SFI-nivå A-B

Nivå 2, för dig som:

 • har några års skolbakgrund från ditt hemland
 • har kommit en bit i din läs- och skrivutveckling
 • har kunskaper motsvarande SFI-nivå B-C

Kursens innehåll:

 • Svenska
 • Samhällsorientering
 • Personlig utveckling
 • Hälsa och friskvård
 • Datakunskap
 • Kultur och skapande verksamhet
 • Temaarbete
 • Studie- och arbetslivsorientering
 • Praktik

Utbildningen sker i samverkan med Örnsköldsviks kommun och Arbetsförmedlingen.

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Anneli Vigren

Telefonnummer: 073-342 28 60

E-postadress: anneli.vigren@rvn.se


Tillbaka till toppen