Allmän kurs - Världens kvinnor

Allmän kurs - Världens kvinnor är en kurs för dig som är kvinna och vill träna det svenska språket.

På Allmän kurs - Världens kvinnor arbetar vi utifrån en helhet där teori och praktik blandas. Vi jobbar med personlig utveckling för att stärka deltagarnas självkänsla. Genom att jobba med olika estetiska uttrycksätt ökar vi kreativiteten som stimulerar inlärningen. Självklart ska vi ha roligt och må bra!

En kurs för dig som är kvinna och:

 • vill träna det svenska språket 
 • vill lära känna det svenska samhället
 • vill ta del av andra kulturer
 • tycker om skapande verksamhet
 • vill öka dina möjligheter till arbete

Kursen anpassas efter deltagarnas erfarenheter och behov och delas upp i två grupper, eller nivåer. Nivå 1 är för dig som har kort eller ingen skolbakgrund från ditt hemland och som är i början av din läs- och skrivutveckling. Nivå 2 är för dig som har kommit en bit i din språkutveckling och har några års skolbakgrund från ditt hemland.

Kursens innehåll

 • Svenska
 • Samhällsorientering
 • Personlig utveckling
 • Hälsa och friskvård
 • Datakunskap
 • Kultur och skapande verksamhet
 • Temaarbete
 • Studie- och arbetslivsoreintering
 • Praktik