En person håller en hand på axeln på en person i rullstol

Allmän kurs Grundläggande vårdutbildning

Information om kursstarter med anledning av covid-19/coronaviruset

Från och med den 15 juni lättar Folkhälsomyndigheten på rekommendationerna om distansundervisning och det innebär att skolor och lärosäten kan återgå till en mer ordinarie verksamhet. Vi ser därmed fram emot en terminsstart i höst på plats på våra skolor med så normal studiesituation som möjligt.

Vi kommer förbereda för skolstarten med nödvändiga anpassningar av exempelvis klassrum, matsalar, köbildning m.m., vilket behövs för att kunna genomföra detta på ett så säkert sätt som möjligt. Om du har några frågor får du gärna kontakta kursansvarig.

Beslutet gäller tills vidare och till dess nya beslut fattas.

Denna kurs riktar sig till dig som vill kombinera yrkesstudier inom ett bristyrke med att läsa in ämnen på grundskolenivå på Allmän kurs. Kursen ger dig en grundläggande vårdutbildning som förbereder dig för arbete eller vidare studier inom vård och omsorg samtidigt som du läser grundskoleämnen.

Allmän kurs Grundläggande vårdutbildning är en kurs som både ger grundläggande kunskaper inom vård och omsorg samt möjlighet att läsa grundskoleämnen på Allmän kurs. I kursen ingår exempelvis omvårdnad, städning, tvätt, inköp och stöd i dagliga aktiviteter, mathantering och övrigt inom vårdområdet.

Kursen passar dig som:

 • behöver ställa om och återkomma i arbete på grund av varsel och arbetslöshet
 • vill jobba inom kommunal eller privat verksamhet och få lärande i arbete genom praktik
 • vill kombinera yrkesstudier med Allmän kurs på grundskolenivå
 • på sikt vill vidareutbilda dig inom vårdsektorn eller personlig assistans

Teori och praktik

Vi lär oss om bemötande och förhållningssätt och grundläggande vårdkunskaper samtidigt som vi tränar yrkessvenska och läser övriga ämnen inom Allmän kurs. Kursen ger dig en grundläggande vårdutbildning som förbereder dig för arbete eller vidare studier inom vård och omsorg.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Du får praktik på en arbetsplats i kommunen eller inom privat sektor.

Studierna kan ge dig behörighet i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap och historia/religion på grundskolenivå.

Kursens innehåll:

 • Vård och omsorg förr och nu
 • Bemötande och förhållningssätt
 • Sociallagstiftning
 • Funktionsvariationer
 • Vårdplanering
 • Hjälpmedel och förflyttningsteknik
 • Hygienrutiner
 • Sekretess och tystnadsplikt
 • Svenska
 • Yrkessvenska
 • Psykologi
 • Etik och moral
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)/Praktik

Utbildningen genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen och Örnsköldsviks kommun.