Antagningsrutiner

Hur du söker till skolan

Du söker till skolan genom att fylla i ett ansökningsformulär via Schoolsoft som finns kopplat till varje kurs. Kontrollera att alla fält i formuläret är ifyllda. Söker du till våra Allmänna kurser behöver vi ha dina betyg för att fastställa rätt nivå på dina studier. Har du skyddad identitet måste detta anges i ansökan.

Personal på skolan tar hand om din ansökan. Efter sista ansökningsdagen börjar antagningsarbetet. Ibland sker antagningen innan sista ansökningsdag beroende på söktryck. För att se om vi behandlat din ansökan samt för att acceptera eller tacka nej till din plats loggar du in på Schoolsoft. OBS! Se till att du väljer deltagare i rullistan innan du skriver in ditt användarnamn och lösenord. 

Inloggningssida Schoolsoft
Support för Schoolsoft

Åldersgräns

Vi vänder oss till vuxna studerande från 18 år och uppåt. Vi ser gärna deltagare med olika bakgrund och ålder på våra kurser.

Antagning

Urvalet sker av kursansvarig och rektor och vi antar olika antal deltagare på våra kurser. Målet under antagningsprocessen är att skapa fungerande grupper som skapar en god studieanda där deltagarna har möjlighet att fullgöra sina studier. Vi ser positivt på att ha studerande med varierande bakgrund då det kan bidra till mer intressanta samtal samt ger möjlighet att lära från varandra. När kursansvarig tillsammans med rektor bestämt vilka som ska antas får de sökande ett antagningsbesked via e-post eller brev. Detta sker efter sista ansökningsdatum.

Om du inte blir antagen får du besked om det via e-post. Skulle en kurs av någon anledning bli inställd får du besked om det i god tid. Det kan dröja upp till några veckor efter sista ansökningsdag innan alla får besked. På vissa kurser upprättas reservlistor där de utvalda reserverna får möjlighet att starta utbildningen när någon ordinarie avstår sin studieplats.

Studiemedel från CSN

Från höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel hos CSN. Du söker studiemedel via CSN:s webbplats.

Är du mellan 18-20 år registreras du automatiskt för att få studiehjälp.

Om du är arbetslös kan du ha rätt till studiestartstöd. Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen för att söka detta stöd.

Skolans kurser är på grundskole-, gymnasial samt eftergymnasial nivå.

Mer information om studiemedel från CSN

Kostnader

De flesta kurser har en avgift som du som deltagare betalar per termin. För den avgiften får du till exempel följa med på obligatoriska studiebesök och du får obligatoriskt förbrukningsmaterial som papper, kopior med mera beroende på vilken kurs du studerar på.

I kursavgiften ingår en olycksfallsförsäkring tecknad av Region Västernorrland (skolans huvudman) som gäller från första studiedagen till den sista. Försäkringen gäller även vid lov. Information om försäkringen delas ut efter kursstart.

Tips inför ansökan

Det är viktigt att du fyller i alla fält i ansökningsformuläret. Särskilt viktigt är att fylla i hela personnumret eller om du kommer från ett annat land. Du ska också fylla i vilken tidigare utbildningsbakgrund du har. Det är också viktigt att du finns tillgänglig på telefon eller e-post efter sista ansökningsdatumet, då vi ofta tar kontakt inför antagningen.

Om du blir antagen och har fått ditt antagningsbesked via e-post eller brev ska du tacka ja eller nej till din studieplats. Om du väljer att inte anta din plats vill vi veta det, så vi får chans att kontakta reserver så fort som möjligt.

Har du tackat ja till studieplatsen och ångrar dig, ska du omedelbart meddela det till skolan, så annan sökande/reserv kan få din studieplats.

Strax innan skolstarten får du ett välkomstbrev via brev eller e-post där skolan hälsar dig välkommen inför kursstart. Där ingår även regler som skolan arbetat fram för att skapa en bra arbetsmiljö, både för dig som kursdeltagare och för skolans personal. Det är viktigt att du läser igenom den informationen.


Tillbaka till toppen