Två deltagare sitter och studerar tillsammans vid ett bord i ett bibliotek.

Att studera på folkhögskola

Att studera på folkhögskola är något utöver det vanliga. Det är alltså inte som att studera på en vanlig skola, det är bättre. På folkhögskolan fokuserar vi mer på deltagande och personlig utveckling än på prov och läxor, vilket kan vara anledningen till att så många trivs på folkhögskolan.

Flexibilitet och frihet

Folkhögskolan är en fri och flexibel skolform där kursdeltagare och lärare gemensamt utformar utbildningen. Det är dessutom en skolform som är fri och frivillig. Hit kommer man för att skaffa sig kompetens och behörighet för högre studier, för att fördjupa ett intresse man har inom exempelvis musik, konst och pedagogik eller för att läsa en yrkesutbildning.

Studieomdöme istället för betyg

Du som studerar på Allmän kurs på folkhögskola får ett studieomdöme i slutet av varje läsår. Vid avslutad kurs får du även ett behörighetsintyg som visar vilka ämnen du uppnått behörighet i. När du ska söka högskole- eller universitetsutbildning, gör du det med ditt studieomdöme och behörighetsintyg, via den så kallade folkhögskolekvoten (BF). Har du läst en särskild kurs eller en yrkesutbildning får du istället ett kursintyg vid godkänd avslutad kurs.

Materialavgift

All undervisning på folkhögskolan är kostnadsfri. Du betalar en obligatorisk materialavgift varje termin, där avgiften kan skilja sig åt beroende på vilken kurs du läser. Materialavgiften för de olika kurserna finns specificerad på varje kurshemsida och avser bland annat förbrukningsmaterial, visst studiematerial, kopior och försäkring.

Deltagande viktigare än prov

På folkhögskolan är ditt deltagande på lektionerna viktigare än att vi har prov och läxor. Faktum är att när vi sätter ett studieomdöme på dig utgår vi inte bara från hur du utvecklats och presterat i dina studier utan vi tittar också på din sociala förmåga, din ambition, uthållighet samt förmåga att organisera dina egna studier.

Stärkt självkänsla

Folkhögskoletiden handlar om mycket mer än de faktiska studierna. Gemenskapen och samtalen gör att du lär dig på ett personligt plan, inte bara för att klara av kursen. Det ger dig en chans att påverka ditt liv, kanske i en ny riktning. På folkhögskolan är du en del av ett större sammanhang och ditt bidrag är viktigt.

Studera med funktionsvariation

Vi erbjuder alla våra deltagare möjlighet att studera på lika villkor. Vi arbetar aktivt med att i möjligaste mån individanpassa undervisningen utifrån varje deltagares behov och förutsättningar. På en folkhögskola finns en plats för alla.

Studiestöd (CSN)

De allra flesta av våra kurser är studiestödsberättigade, information om detta hittar du på respektive kurshemsida. Du söker själv studiemedel och lån från CSN. Det är också CSN som beslutar om du har rätt till att få studiestöd. All information om hur du söker och vilka villkor det ställer på dig och dina studier kan du läsa om på CSN:s webbplats.


Tillbaka till toppen