Studie- och yrkesvägledning(SYV)

Vi på Örnsköldsviks folkhögskola vill hjälpa våra studerande att komma vidare. Det gör vi bland annat genom att erbjuda studie- och yrkesvägledning. Jag informerar även dig som vill veta mer om skolan!

Tillsammans med vår studievägledare får du som studerar på Örnsköldsviks folkhögskola möjlighet att samtala om vad du vill uppnå med dina studier och hur du ska nå dina mål.

Jenny Martinell heter jag och är SYV på Örnsköldsviks folkhögskola. I min roll som vägledare är jag ett bollplank när du behöver reda ut tankar och pröva dina idéer kring studier, yrke och karriär.
Studie- och yrkesvägledaren(SYV) informerar om utbildningar på universitet, högskola, folkhögskola och övriga eftergymnasiala utbildningar.

Jag lägger upp studieplaner för eleverna på allmän kurs och informerar om behörigheter och studieomdömen i alla kurser.

Mottagning:

Torsdag kl 13.00 – 15.00
Fredag kl 10.00 – 12.00