Tandläkare och tandsköterska undersöker patient.

Hållbart arbetsliv

Vi satsar på våra medarbetare. En bra arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att vi ska trivas, må bra och ha roligt på jobbet, något vi skapar tillsammans.

Hållbart arbetsliv en förutsättning för framgång

En god arbetsmiljö är förutsättningen för att vi ska lyckas. För oss är det viktigt att alla medarbetare känner sig trygga på sin arbetsplats, att vi har ett tydligt och bra ledarskap och att vi har goda relationer till varandra.

Att jobba hos oss innebär ett varierande arbete i team, där alla behövs för att klara vårt uppdrag.

Introduktion

Det är viktigt för oss att alla våra medarbetare får en gedigen introduktion. Som nyutbildad tandsköterska får du introduktion på din nya klinik. I vårt introduktionsprogram för nyanställda tandläkare och tandhygienister varvas klinisk tjänstgöring med teoritillfällen och auskultation. Tillsammans med din handledare går ni igenom patientfall för terapiplanering och kliniska rutiner.

Hälsa och välmående

Vi satsar på hälsofrämjande aktiviteter så som friskvårdsbidrag, friskvårdsdagar och ibland frivilliga gemensamma aktiviteter på arbetsplatserna.

Vi har också ett bra samarbete med företagshälsovården och vi har gym för anställda på flera platser i länet.

Digital utveckling och nya tekniska lösningar

Trots att tandvården blivit mer teknikintensiv finns det fortfarande mycket utrymme för det kreativa hantverket.

I Folktandvården har vi även satsat hårt på att utveckla den fysiska miljön, med fräscha lokaler och ny teknisk utrustning. Det bidrar också till att det blir både bekvämare och roligare på jobbet. 

Bland annat genom:

  • 14 digitala avtrycksscannrar 
  • Digital robot som avlastar receptionerna
  • Maskinell rensning  
  • Incheckningsstationer för patienter  
  • Digitala vårdmöten mellan patient och behandlare  
  • Digitala vårdplaneringar tillsammans med våra specialister  

Samverkan

Vi har ett bra samarbete i arbetsmiljöarbetet genom nära samverkan med skyddsombud och fackliga organisationer. En god arbetsmiljö skapar vi tillsammans.

 


Tillbaka till toppen