Flera personer tränar på ett gym.

Personalförmåner

Förutom våra satsningar på bra introduktion, handledning och kompetensutveckling har vi också andra förmåner för våra medarbetare.

Unika utvecklingsmöjligheter och bra förmåner – det här erbjuder vi dig

Flytthjälp
Vi betalar hela din flytthjälp när du blir anställd hos oss.

Premie
Efter att du varit anställd hos oss i tre år får du som tandläkare eller tandhygienist en premie.

Friskvårdsbidrag
Alla medarbetare får friskvårdsbidrag. 

Rekryteringspremie
Du kan få en rekryteringspremie när du som anställd bidrar till nyrekrytering av tandläkare eller tandhygienist.

Vi satsar på hälsofrämjande aktiviteter så som friskvårdsbidrag, friskvårdsdagar och ibland frivilliga gemensamma aktiviteter på arbetsplatserna. Vi har ett bra samarbete med företagshälsovården och vi har gym för anställda på flera platser i länet. 

Individuell lönesättning
Vi har en individuell lönesättning utifrån tydliga lönekriterier där du aktivt kan påverka din lön genom att utvecklas och bidra till verksamheten. Tillsammans med din närmaste chef sätter du upp en plan för att nå dina mål. Din chef ger dig en tydlig återkoppling kring ditt arbete och din utveckling.

 


Tillbaka till toppen