Operation inom tandvården

Kompetensutveckling och forskning

Utvecklas hos oss – vi satsar på våra medarbetare Hos oss har varje medarbetare en personlig kompetensutvecklingsplan och ett gediget internt kursprogram. Det finns också möjlighet att gå externa utbildningar.

Odontologiska utbildningar
Vår bredd av kompetent allmän- och specialisttandvård ger dig stora möjligheter till kompetensutveckling hos oss. Vi anordnar årligen internutbildningar för samtliga kategorier. 

Kompetensväxling för tandsköterskor
Tandsköterskor deltar i utbildning för att kunna göra egna fyllningar.

Fyllningskurser för tandhygienister
Tandhygienister deltar i utbildning för att kunna göra egna fyllningar.

Handledare för tandhygienister
Handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng.

Externa verksamheter
Uppsökeri äldretandvård: Tandhygienister och tandsköterskor kan delta i uppsökeri för äldretandvård.

Friskhuset: Tandhygienister och tandsköterskor kan delta i uppsökande förebyggande verksamhet för framför allt barn.

Ortodontiassistent
Tandsköterskor som vidareutbildar sig till ortodontiassistenter studerar med bibehållen grundlön.

Forskning
Just nu har vi två pågående forskningsprojekt inom specialisttandvården, dels inom käkkirurgi, dels inom pedodonti.

Auskultation

Det finns möjligheter för medarbetare att auskultera halv- eller heldagar på en av våra specialistkliniker och att söka olika nischutbildningar.

Nischtandläkare
Som tandläkare kan du välja att nischa dig inom ett område som du är speciellt intresserad av. 

Assistenttandläkare för meriteringspoäng
Syftet är att du som allmäntandläkare ska kunna meritera dig för en specialistutbildning/ST-utbildning.

ST-utbildning för tandläkare
Syftet är att säkra vårt framtida behov av specialister och att kunna erbjuda vidareutveckling.

Handledare på TAK - Tandakademin Västernorrland
Ett sätt att utvecklas är att lära av andra. Som handledare på Tandakademin Västernorrland får du möjlighet att hjälpa nya tandläkare till en trygg start inom  Folktandvården.

Chef
Vi satsar på att utveckla våra chefer genom ledarskapsdagar och olika former av chef- och ledarskapsutveckling på grupp- och individnivå.

LIA – Lärande i arbete

Om du läser till tandsköterska kan du söka LIA-plats (lärande i arbete) hos oss. Du har stöd av Folktandvårdens erfarna handledare, och vi har en nära dialog med din skolas handledare under LIA-perioderna.

Du behöver ha godkända kurser fram till respektive LIA-period samt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.

Länk till annons om LIA: Region Västernorrland - Lediga jobb (rvn.se)

 


Tillbaka till toppen