Närbild av behandling tandvård

Folktandvården fasar ut frisktandvårdsavtalen

Den 16 maj 2023 beslutade politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden att fasa ut frisktandvårdsavtalen inom Folktandvården Västernorrland. Beslutet berör drygt 27 000 patienter i Västernorrland.

Frisktandvårdsavtalen började fasas den 22 maj 2023.  

Du som redan har ett frisktandvårdsavtal kommer att ha kvar det till avtalsperiodens slut och får den tandvård som avtalet utlovar. Men när avtalsperioden är slut kommer avtalet inte att förlängas.  

Du som frisktandvårdspatient kommer också att erbjudas att fortsatt tillhöra klinikens kösystem efter att avtalet är avslutat.

Resursbrist anledningen

Folktandvården valde att lägga fram förslaget om utfasning av frisktandvårdsavtalen på grund av brist på tandvårdspersonal. I och med att avtalen inte förlängs efter avtalsperiodens slut, kommer de att fasas ut successivt, något som beräknas ta flera år. 

► Är du patient och har frågor om ditt frisktandvårdsavtal – logga in på 1177.se och välj din folktandvårdsklinik. Klicka på ”Har du frågor om ditt frisktandvårdsavtal” och besvara frågorna där.

Bakgrund frisktandvårdsavtal

  • Folktandvården Västernorrland har haft frisktandvårdsavtal sedan 2007.
  • Frisktandvårdsavtalen är en form av abonnemangstandvård där patientens tandvårdskostnader fördelas på en avtalsperiod på tre år.
  • Kostnaderna är individuella beroende på patientens munhälsa.

Tillbaka till toppen