Region Västernorrlands tandvårdsstöd

En god munhälsa är viktig för allmäntillståndet, välbefinnandet och livskvaliteten.

Den som inte själv klarar den dagliga munhygienen ska få hjälp med detta. Den som är långvarigt sjuk eller har andra funktionsnedsättningar har ofta svårt att själv sköta sin munhygien eller söka tandvård.

Därför erbjuder Region Västernorrland i samarbete med Folktandvården och kommunerna uppsökande verksamhet i hemmet/boendet.

Munvård vid sjukdom och funktionshinder

Regionen ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och funktionshinder erbjuds råd och hjälp till en bättre munhälsa. 

Erbjudandet innebär:

 • kostnadsfri munhälsobedömning och rådgivning en gång om året
 • nödvändig tandvård till samma avgift som gäller för vårdbesök inom hälso- och sjukvården

Vem har rätt till att få munhälsobedömning och råd?

 • den som får omfattande hälso- och sjukvård i hemmet
 • den som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • den som bor i egen bostad och har mycket stora behov av personlig vård och/eller omsorg

Vad är munhälsobedömning?

De som tackat  ja till munhälsobedömning, besöks av tandvårdspersonal som:

 • bedömer tillståndet i munnen
 • ger råd om den dagliga munvården
 • handleder vårdpersonalen
 • upprättar ett munvårdskort
 • vid behov lämnar erbjudande om nödvändig tandvård

Vad är nödvändig tandvård?

Bedömer tandvårdspersonalen vid hembesöket att något behöver åtgärdas som kräver ett besök hos tandläkare eller tandhygienist benämns detta som nödvändig tandvård. Vad som är nödvändig tandvård avgörs från fall till fall. Dit räknas åtgärder för att man ska kunna tugga och äta. Åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen och som ger avsevärt förbättrad livskvalitet. Tandvården kan utföras av valfri tandläkare eller tandhygienist.

I nödvändig tandvård ingår:

 • undersökning
 • förebyggande tandvård
 • behandling

Intyg - nödvändig tandvård

Vid besök på tandklinik måste personen ha ett intyg som visar att han/hon har rätt till nödvändig tandvård. Intyget, som är tidsbegränsat, utfärdas av t ex föreståndaren för ett särskilt boende, kommunens biståndsbedömare, LSS-handläggare eller distriktssköterska.

Vad kostar nödvändig tandvård?

Den som behöver nödvändig tandvård betalar samma avgift som för vårdbesök inom hälso- och sjukvården. Regler för högkostnadsskydd och frikort gäller.

 • Allmäntandläkare: 360 kronor
 • Tandhygienist: 360 kronor
 • Specialisttandläkare: 360 kronor

Tillbaka till toppen