Bra att veta om Folktandvården

Här finns kortfattade fakta om Folktandvården, hur den fungerar, om skillnaderna gentemot privata tandläkare med mera.

Generellt om tandvård: 
Frisktandvård och vuxentandvård i allmänhet är inte finansierad av regionala skattemedel. Den betalas istället av patienten själv, förutom det allmänna tandvårdsbidraget som staten betalar. Det gäller oavsett om du har ett frisktandvårdsavtal eller inte.

Det särskilda tandvårdsbidraget kan patienter med vissa diagnoser och sjukdomar ta del av, då gäller det både de med frisktandvårdsavtal och andra vuxna.  

Här kan du läsa mer om det statliga tandvårdsstödet.

Barntandvården är avgiftsfri 0-23 år (till och med det år du fyller 23 år). 

Vårdgaranti (vård inom 3 månader) gäller inte tandvård, utan enbart hälso- och sjukvård.  

För patienter med nödvändig tandvård (till exempel de på olika boenden, gruppboenden) eller funktionsnedsättning (till exempel kroniska sjukdomar som Chrons, Parkinson med flera) eller som ett led i sjukdomsbehandling (till exempel inför en hjärtoperation, de som har medfödda defekter, cancerbehandling) får för viss tandvård under en viss period betala enligt sjukvårdstaxa. 

Varför är inte all tandvård gratis?
Politiska beslut, lagar och förordningar ligger bakom att det idag görs skillnad mellan tandvård och hälso- och sjukvård. Men frågan debatteras. Det är ett komplext system och det skulle sannolikt kosta mycket pengar att införa gratis tandvård.

Om Folktandvården 
Folktandvården bildades 1938. Folktandvården är en politiskt styrd verksamhet och har därför ett särskilt ansvar för barntandvård, akuttandvård och specialisttandvård. Folktandvården ansvarar också för akuttandvård. Många av landets folktandvårdsenheter bedriver även forskning. 

Regionen är skyldig att driva folktandvård, enligt Tandvårdslagen: Tandvårdslag (1985:125) Svensk författningssamling 1985:1985:125 t.o.m. SFS 2019:860 - Riksdagen 

Folktandvården måste följa politikernas beslut om vilka patienter som ska prioriteras. Inom varje grupp bör de med störst behov behandlas först. 

Några skillnader mellan Folktandvården och privat tandvård 
Privattandvården har fri etableringsrätt vilket innebär att regionerna inte har kontroll över dessa. Till skillnad mot Folktandvården kan privattandvården  frivilligt välja att ta emot barn. I dagsläget går cirka sex procent av barnen i Västernorrland till privata tandläkare. De privata tandläkare som tar emot barn, har frivilligt tecknat ett avtal med Vårdval. Privata tandläkare har heller inte ansvar för att ta emot akuta patienter under årets alla dagar. 

Folktandvården är en helt konkurrensutsatt verksamhet, vilket till exempel inte sjukvården i övrigt kan sägas vara. Därför får Folktandvården inte sätta underpriser av konkurrensskäl. Folktandvården måste bära sina egna kostnader genom intäkterna från patienter. 

Vad kostar tandvård?
Tandpriskollen är en digital oberoende prisjämförelsetjänst. Där kan du till exempel göra jämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar. Tandpriskollen drivs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.
 

 


Tillbaka till toppen