Om du inte är nöjd

Tala först med din behandlare

Om du inte är nöjd eller anser dig felbehandlad, ska du i första hand vända dig till din tandläkare eller tandhygienist för att reda ut eventuella missförstånd.

Om ni inte kommer till en bra överenskommelse tala med enhetschefen. Om du fortfarande vill gå vidare hanteras ärendet av verksamhetschefen.

Folktandvårdens patientservicetelefon

Om du vill gå vidare eller är osäker på vart du bör vända dig eller vilka regler som gäller, ring Folktandvårdens patientservicetelefon, tel: 0611-801 80 (8.30 - 11.30).
Observera, gäller ej tidsbeställning.

Patientnämnden - Etiska nämnden

Gäller det tandvård som regionen ansvarar för kan du vända dig till regionens patientnämnd - etiska nämnden.


Tillbaka till toppen