Vad finns det för tandvårdsstöd?

Statens tandvårdsstöd har som främsta syfte att uppmuntra till regelbunden och förebyggande tandvård så att tandläkarinsatserna kan hållas nere så långt det går.

Tandvårdsstödet innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för din tandvård. Du betalar en patientavgift och Försäkringskassan ersätter den återstående delen. Denna ersättning betalar Försäkringskassan direkt till din tandläkare.

Barn och unga vuxna 0-23 år

Tandvård för barn och unga vuxna är avgiftsfri till och med det år de fyller 23 år. Tappar du bort en avtagbar tandställning får du betala den tandtekniska kostnaden vid framställning av en ny.

24 år eller äldre

Tandvårdsstödet innehåller två delar:

  • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
  • Tandvårdsersättning

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Alla från 24 år och uppåt får ett bidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Bidraget kan användas som delbetalning vid besök hos tandläkare eller tandhygienist. Den 15 april 2018 höjs bidragen till följande belopp:

  • Är du 24-29 år blir bidraget 600 kr/år.
  • Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr/år.
  • Är du 65+ blir bidraget 600 kr/år.

Tillgodohavandet fylls på med dessa belopp den 1 juli varje år. Det sammanlagda beloppet kan dock aldrig bli större än motsvarande två års bidrag.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Riktar sig till dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa.

Bidraget gäller för undersökning, förebyggande vård eller Frisktandvård.

Läkarintyg krävs som visar att man tillhör någon av de grupper som har rätt till ersättning. Intyget visas för tandläkaren eller tandhygienisten.

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

För kostnader upp till 3 000 kronor betalar patienten fullt pris. För den del av kostnaden som ligger mellan 3 000 kronor och 15 000 kronor betalar patienten själv 50 procent. För den del av kostnaden som överstiger 15 000 kronor betalar patienten själv 15 procent.

Referenspriser

Ersättningen baseras på referenspriser, som anger den prisnivå som Försäkringskassan grundar sin ersättning på för olika behandlingar. Du och din tandläkare kan naturligtvis välja en dyrare behandling men då får du betala mellanskillnaden själv. Kosmetisk tandvård omfattas inte av tandvårdsstödet.

Prisportal

Fri prissättning för tandvårdstjänster kommer att gälla också i fortsättningen. För att förbättra möjligheterna för patienterna att göra egna prisjämförelser kommer en prisportal att finnas på Försäkringskassans hemsida.

På Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket finns webbtjänsten Tandpriskollen. Det innebär att det blir enklare för dig som patient att jämföra priser mellan olika tandvårdsmottagningar.

Frisktandvård

Frisktandvård innebär att du kan sluta ett avtal om en fast årlig avgift för din tandvård. Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning för frisktandvårdsavtal.


Tillbaka till toppen