Avgiftsfritt vaccin mot pneumokockinfektion till fler grupper från den 7 november

2023-11-06 15:31

Bakgrund

Sedan 2022 är pneumokockvaccination helt avgiftsfri för de riskgrupper som omfattas av det nationella särskilda vaccinationsprogrammet och personer som är 75 år (det år de fyller 75 år) och äldre. Folkhälsomyndigheten rekommenderar pneumokockvaccination till ytterligare grupper som inte omfattas av det särskilda vaccinationsprogrammet. I Västernorrland har dessa grupper hittills fått bekosta eventuell vaccination själva.

Avgiftsfritt vaccin till ytterligare grupper

Enligt beslut av regionfullmäktige den 1 november 2023 blir vaccin mot pneumokockinfektion avgiftsfritt för ytterligare grupper som rekommenderas vaccination, men inte omfattas av det nationella särskilda vaccinationsprogrammet från och med den 7 november 2023. Avgiftsfritt vaccin gäller för följande grupper:

  • Personer som är 65–74 år (från det år de fyller 65 år)
  • Rökare (efter individuell bedömning av sjukvårdspersonal med ordinationsrätt)
  • Personer med alkohol- eller narkotikaberoende (efter individuell bedömning av sjukvårdspersonal med ordinationsrätt)
  • Personer som har haft invasiv pneumokocksjukdom

Erbjudande om avgiftsfritt vaccin för ovanstående grupper gäller personer folkbokförda i Västernorrlands län. Ingen stickavgift ska debiteras vid samtidig annan vaccination som är helt avgiftsfri, såsom vaccination mot influensa eller covid-19, eller vid samtidigt besök i hälso- och sjukvård av annan orsak eller vid inneliggande sjukhusvård. I andra fall debiteras fastställd stickavgift, för närvarande 330 kronor.

Svetsare utsatta för toxisk rök i arbetet rekommenderas också vaccination mot pneumokockinfektion, men där har arbetsgivaren, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker, skyldighet att göra en riskbedömning och eventuellt erbjuda vaccination.

Var kan riskgrupper vaccineras?

De som omfattas av det nationella särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper kan vaccineras på sjukhusmottagningar, hälso- och vårdcentraler och regionens särskilda vaccinationsenheter. Bokning till regionens särskilda vaccinationsenheter kan göras via 1177.se, appen Mitt Vaccin eller telefon 0611-804 00 vardagar kl.8-16.

Boka tid för vaccination i Västernorrland (1177.se)

Mer information om pneumokockvaccination

Pneumokockinfektion


Tillbaka till toppen