Information för vårdgivare om vårdos covid-19

2024-02-14 09:11

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en vårdos vaccin mot covid-19 till personer 80 år och äldre och personer 65 år och äldre som bor på särskilt boende (säbo) eller har dagliga omsorgsinsatser. Vaccinationsinsatsen kommer att genomföras i april 2024 med start något tidigare på säbo.

Regionens vaccinationssidor på vårdgivarwebben är nu uppdaterad med aktuell information. 

Vaccination mot covid-19

 


Tillbaka till toppen