Vaccination mot covid-19 inför vintersäsongen 2023-2024

Här finns information om vaccination mot covid-19 riktad till vård- och omsorgspersonal i Västernorrland.

Den breda vaccinationsinsatsen mot covid-19 och influensa inför vintersäsongen 2023/24 startar den 7 november. Då kommer ett uppdaterat vaccin mot covid-19 finnas tillgängligt, som skyddar bättre mot de varianter av viruset som cirkulerar i samhället nu.

Från och med den 7 november kan personer som också rekommenderas vaccination mot influensa ta vaccin mot både covid-19 och influensa vid samma tillfälle. Det sparar tid och resurser för såväl invånarna som vården och ökar sannolikt vaccinationstäckningen för båda vacciner.

Anledningen till att vaccinationsinsatserna börjar i november är för att smittspridningen av covid-19 och influensa väntas bli som störst under vintern. Att vaccinera sig strax före vintersäsongen ger bästa möjliga skydd när det behövs som mest.

Vissa grupper, till exempel personer med allvarligt nedsatt immunförsvar, kan få särskilda rekommendationer om vaccination från sin läkare och kan behöva vaccinera sig före november.

Aktuell information om vaccination mot covid-19 och om vilka grupper som rekommenderas vaccination finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. I korthet rekommenderas personer som är 65 år och äldre samt vuxna från 18 år som tillhör en riskgrupp vaccination mot covid-19 inför vintersäsongen. För vuxna 18-64 år finns ingen rekommendation, men vaccin är tillgängligt för den som önskar.

Folkhälsomyndigheten: Vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen