Vaccination mot covid-19

Här finns information om vaccination mot covid-19 riktad till vård- och omsorgspersonal i Västernorrland.

Vaccination mot covid-19 med den så kallade höst- eller vinterdosen startade den 7 november 2023 (något tidigare på särskilt boende för äldre) och pågår till den 29 februari 2024. Från och med den 15 mars 2024 kommer en vaccinationsinsats med en vårdos genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De grupper som omfattas är personer 80 år och äldre samt personer 65 år och äldre som antingen bor på särskilt boende för äldre eller har dagliga omsorgsinsatser (hemtjänst utöver trygghetslarm, matdistribution eller städning). Vaccinationsinsatsen kommer att ledas av den särskilda verksamheten för vaccination under Närsjukvårdsområde norr som samverkar med den kommunala vården och omsorgen i hela länet. Alla som är 80 år och äldre kommer att få ett fysiskt vykort i brevlådan med rekommendation att boka tid för vaccination och information om hur man gör. Vaccinationen kommer att vara avgiftsfri för de grupper som ingår i rekommendationen. Insatsen avslutas senast den 30 april 2024. För personer som inte ingår i rekommendationen kan läkare på individuell basis ordinera vaccination mot covid-19, exempelvis till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Ordination och registrering av administrerad dos ska alltid göras i journalsystemet Mitt Vaccin.

Aktuella rekommendationer för vaccination mot covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Rekommendation 1 oktober 2023 – 29 februari 2024

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 oktober 2023 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rekommendation från 1 mars 2024

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 


Tillbaka till toppen