Vaccination mot covid-19

Här finns information om vaccination mot covid-19 riktad till vård- och omsorgspersonal i Västernorrland.

Vaccination mot covid-19 med den så kallade höst- eller vinterdosen avslutades den 29 februari 2024. Under våren 2024, med start den 15 mars och ungefärligt slutdatum 30 april, genomfördes en vaccinationsinsats med en vårdos enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De grupper som omfattades av vårdosen var personer 80 år och äldre (fyllda 80 år före den 30 april 2024) samt personer 65 år och äldre som antingen bor på särskilt boende för äldre eller har dagliga omsorgsinsatser (hemtjänst utöver trygghetslarm, matdistribution eller städning).

Inför hösten 2024 kommer en ny vaccinationsinsats att genomföras. Information om detta kommer att läggas ut kontinuerligt på denna webbplats.

För personer som inte ingår i rekommendationen kan läkare på individuell basis ordinera vaccination mot covid-19, exempelvis till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Ordination och registrering av administrerad dos ska alltid göras i journalsystemet Mitt Vaccin.

Aktuella rekommendationer för vaccination mot covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Rekommendation för våren 2024 gällande från 1 mars:

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen